UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljelijöiden päätöksentekoon vaikuttavat tekijät kartoitettu

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 21.3.2017

Tammikuussa toteutetun kylvöaikomukset-kyselyn yhteydessä kartoitettiin myös tekijöitä, jotka vaikuttavat viljelijöiden kylvöpäätöksiin kasvukaudella 2017. Aiempien vuosien tapaan kyselyn toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta.

Kaikilla viljaa viljelevillä tiloilla kylvöpäätöksiin vaikutti eniten viljelykierto sekä peltolohkojen ominaisuudet. Kolmanneksi suurin rooli oli tukipolitiikalla. Ajankohdan markkinanäkymillä ja jäljellä olevilla varastoilla oli sen sijaan olevan hieman pienempi merkitys päätöksenteossa, kun tarkastellaan kaikkien viljaa viljelevien tilojen keskiarvoa. Perinteet, tavat ja tottumukset istuvat tiukassa ja niillä on yhä merkittävä rooli päätöksentekoprosessissa.

Päätös 1

Kotieläintiloilla eläinten rehutarpeet oli merkittävin kylvöpäätöksiin vaikuttava tekijä. Kasvinviljelytiloilla puolestaan kotimaan ostajien tarpeet ja markkinanäkymät vaikuttivat päätöksentekoon huomattavasti kotieläintiloja enemmän.

Niillä tiloilla, joilla viljatulon merkitys talouteen on suuri, viljelykierto ja peltolohkojen ominaisuudet korostuivat. Myös tukipolitiikan ja markkinanäkymien rooli nousi näillä tiloilla muita tiloja keskeisemmäksi. 

Markkinatapahtumien seuraaminen tukee päätöksentekoa

Vilja- ja öljykasvimarkkinoiden tapahtumien seuraaminen oli yleisin viljely- ja myyntipäätösten perustana sekä markkinariskien hallinnassa käytetty toimi. Yleistä oli myös arvioida omaa onnistumistaan viljelyssä ja sadon myynneissä vuosittain. Hieman harvinaisempaa näytti olevan omien tuotantokustannusten laskeminen kasveittain sekä myyntisuunnitelman laatiminen ennen kasvukautta.  Vielä harvempi kertoi hyödyntävänsä viljakaupan tarjoamia sopimuksia hintariskin pienentämisessä. 

Päätös 2

Vientilaivaus kiinnostaa joka neljättä tilaa 

Kyselyssä tiedusteltiin viljelijöiden halukkuutta sopia jo kyselyn toteuttamisajankohtana tammikuussa toimituksesta satokaudella 2017/18 tapahtuvaan vientilaivaukseen.  Kasvinviljelytiloista 26 prosenttia olisi valmis sopimaan laivauksesta, kotieläintiloista sen sijaan vain 14 prosenttia. Kaikista tiloista yhteensä 23 prosenttia olisi valmis sitoutumaan vientilaivaukseen.

Selvästi eniten kiinnostusta vientilaivausta kohtaan löytyi Lounais-Suomen ja toisiksi eniten Pohjanmaan alueella. Vähiten kiinnostusta löytyi Itä-Suomesta, mitä osaltaan selittää tilarakenne sekä vientisatamien sijainti. 

Lähde: TNS Gallup, VYR Kylvöalaennuste 2017 

Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta tehty kysely toteutettiin tammikuussa 2017. Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto haastattelemalla 576 viljelijää eri puolilta Suomea.