UUTISIA VILJAKETJUSTA

Tilamäärän lasku taittui

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 29.3.2017

Luonnonvarakeskuksen maatalous- ja puutarhayritysrekisterin mukaan Suomessa oli vuonna 2016 yhteensä 50 388 maatalous- ja puutarhayritystä. Tilamäärä pieneni 600 tilalla vuodesta 2015. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 tilojen määrä väheni 1 800 tilalla.

Luken tilastojulkaisun mukaan tilojen keskimääräinen peltopinta-ala vuonna 2016 oli 45 hehtaaria. Viljan tai muiden kasvien viljely oli tuotantosuuntana kahdella kolmesta ja kotieläintalous 30 prosentilla tiloista. Loput tilat olivat sekatiloja. 

Osakeyhtiömuotoisten tilojen määrä kasvoi

Suurin osa, noin 86 prosenttia tiloista oli perheviljelmiä. Maatalousyhtymien osuus oli kahdeksan prosenttia ja perikuntien puolestaan vajaat kolme prosenttia.  Osakeyhtiömuotoisten tilojen määrä kasvoi edellisvuodesta, mutta jäi alle tuhanteen, joka vastaa kahta prosenttia kaikista tiloista.

Viljelijöiden keski-ikä nousi 52 vuoteen. Korkein keski-ikä oli niillä tiloilla, joiden päätuotantosuuntana oli muu kasvinviljely. Nuorimmat viljelijät sen sijaan löytyivät sika- ja siipikarjatiloilta. 

Lähde: Luke, Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne 2016

Luken tilastoon