UUTISIA VILJAKETJUSTA

Sertifioidun siemenen käyttöaikomuksissa pientä kasvua

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 28.2.2017

Vilja-alan yhteistyöryhmän viljelijöille teettämän kylvöaikeet -kyselyn yhteydessä selvitettiin myös viljelijöiden aikomuksia käyttää sertifioitua siementä vuonna 2017. Lisäksi kysyttiin, mitä kunnostustoimenpiteitä tilan omalle siemenelle on tehty tai on aikomuksena tehdä.

Viljelijöille teetetyn kyselyn perusteella sertifioidun siemenen käytössä on odotettavissa pienoista kasvua ohran, kauran ja vehnän osalta. Sertifioidun siemenen käyttöaste näyttäisi kuitenkin edelleen pysyvän verraten alhaisella tasolla. 

Sertifioidun siemenen käyttöaikomus

Kuvien lähde: TNS Gallup, VYR Kylvöalaennuste 2017  

Sertifioidun siemenen osuus mallasohran viljelyssä nousisi kyselyn perusteella 29 prosenttiin, kun viime vuonna mallasohrasta 26 prosenttia oli aikomuksena kylvää sertifioidulla siemenellä. Muun ohran, kuten rehu- ja tärkkelysohran kohdalla sertifioidun siemenen käyttöosuus nousisi 51 prosenttiin (aikomus 2016: 43%). 

Kauran osalta sertifioidun siemenen käyttöä kysyttiin ensimmäistä kertaa erikseen elintarvike- ja rehukäyttöön suunnatun kauran osalta. Tänä vuonna elintarvikekaurasta 46 prosenttia ja rehukaurasta 49 prosenttia kylvettäisiin kyselyn perusteella sertifioidulla ostosiemenellä. Vuosi sitten aikomuksena oli kylvää sertisiemenellä kaurasta (sis. elintarvike- ja rehukaura) yhteensä 43 prosenttia.

Kyselen perusteella näyttäisi siltä, että vehnästä 33 prosenttia kylvettäisiin sertifioidulla siemenellä (aikomus 2016: 29 %.) Sen sijaan rypsin ja rukiin osalta sertisiemenen osuus näyttäisi laskevan. Rypsistä 89 kylvettäisiin sertifioidulla siemenellä ja rukiista 53 prosenttia.

Vain osa TOS-siemenestä peitataan

Viljelijöille suunnatussa kyselyssä selvitettiin myös, mitä kunnostustoimenpiteitä tilan omalle, ei-sertifioidulle siemenelle on suunnitelmissa tehdä. 

Kunnostustoimenpiteetn

Kyselyn perusteella elintarvikekauran siemenviljasta peitattaisiin 41 prosenttia, rehukaurasta puolestaan vain 24 prosenttia. Itävyys oli joko mitattu tai oli tarkoitus mitata 85 prosentista elintarvikekauran ja 65 prosentista rehukauran TOS-siementä. 

Myllyvehnästä peittausta suunniteltiin 32 prosentille ja rehuvehnästä puolestaan 27 prosentille tilan omaa siementä. Mallasohrasta peittaus oli tarkoitus tehdä 55 prosentille ja muusta ohrasta 25 prosentille TOS-siementä. 

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR suosittelee TOS-siemenen itävyyden testaamista, peittausta sekä huolellista kunnostusta elinvoimaisen kasvuston varmistamiseksi sekä hometoksiiniriskin minimoimiseksi.

Lähde: TNS Gallup, VYR Kylvöalaennuste 2017  

Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta tehdyn kyselyn vastausten perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia. Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto haastattelemalla tammikuussa yhteensä 576 viljelijää.