UUTISIA VILJAKETJUSTA

Markkinakuulumisia Euroopasta: Vehnäntuotanto elpyy kaudella 2017/18

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 17.2.2017

Lämpötilat ovat nousseet ympäri Eurooppaa eikä lisää talvituhoja ei ole syntynyt sitten tammikuun pakkasten. Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains ennustaakin Euroopan vehnäntuotannon normalisoituvan kaudella 2017/18.

Tammikuu oli erittäin kylmä suuressa osassa Eurooppaa. Skandinavia, Britannia ja Espanja olivat ainoat alueet, jotka eivät kärsineet kovista talviolosuhteista. Tammikuun jälkeen talvituhoista ei kuitenkaan enää ole raportoitu. Vasta kun kasvustot lähtevät uudelleen kasvuun, voidaan määrittää talvituhojen laajuus.  

Olosuhteet ovat helmikuun puoliväliin mennessä olleet pääosin hyvät läntisessä Euroopassa ja Skandinaviassa. Läntisessä Euroopassa oli tammikuussa kuivaa, kunnes sateita saapui helmikuun. Lisää sateita tarvitaan kuitenkin täydentämään pohjavesivarat erityisesti Ranskassa. Itä- ja Keski-Euroopassa sulava lumi tarjoaa lisää kosteutta maaperään.  

EU:n vehnän tarjonta ja kysyntä lähempänä tasapainoa 2016/17, pienet ylijäämät mahdollisia 2017/18

Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains arvioi EU:n viljan kokonaistuotannon nousevan 306,3 milj. tonniin kaudella 2017/18 (2016/17: 295,6 milj. tn). Vehnäntuotannon ennustetaan nousevan 143,8 milj. tonniin (2016/17: 135,7 milj. tn), joka tarkoittaa 8,1 milj. tonnin ponnahdusta viime vuoteen verrattuna.  Vehnän kulutus EU:ssa puolestaan pysyy vakaalla tasolla 120,6 milj. tonnissa (2016/17: 121,4 milj. tn). 

Olettaen, että laatu pysyy tulevalla kaudella 2017/18 lähellä normaalia tasoa Ranskassa ja Baltian maissa, EU:n ulkopuolelle suuntautuvien vientien odotetaan nousevan 3,4 milj. tonnilla 26,4 milj. tonniin. Tästä arviolta 10 milj. tonnia on Ranskan vientiä. Tuonnin Eurooppaan uskotaan pysyvän lähellä kauden 2016/17 tasoa eli 3,7 milj. tonnissa.

Vienti ja tuonti laskeneet kuluvalla kaudella 

Strategie Grains arvioi vehnän vientien laskevan kuluvalla kaudella 23 milj. tonniin. Laskua viime kauteen 2015/16 tulee 8,9 milj. tonnia. Syynä laskuun ovat Ranskan katastrofaalisen heikko sato sekä rehuvehnän suuri prosentuaalinen osuus Baltian vehnäsadosta. Ranskan osuus laskusta onkin 7,7 milj. tonnia.  

Arviota EU:n tuontimääristä kaudella 2016/17 laskettiin (- 0,6 milj. tn) 3,8 milj. tonniin. Syynä laskuun on, että ukrainalainen vehnä on menettänyt houkuttelevuuttaan verrattuna viime vuoteen. Lisäksi EU-maiden rehuvehnän tuontitarve on suureksi osaksi tyydytetty Baltian maiden vehnällä.  Baltiassa rehuvehnän osuus sadosta nousi korkeaksi johtuen loppukauden sateista.  

EU:n hinta seuraa Venäjän hintaa

Venäjän hinnat ovat viime aikoina nousseet hieman sääolosuhteista sekä ruplan arvostuksesta johtuen. Jos venäläisen vehnän hinnat jatkavat maltillista nousuaan tulevina kuukausina, EU:n hinnat seuraavat trendiä. Jos sen sijaan Venäjän hinnat laskevat jälleen, seuraa EU tällöinkin perässä.

Jotta EU:n tuotanto ja kysyntä ovat lähellä tasapainoa kaudella 2017/18, EU:n vehnän tulee pärjätä vientimarkkinoilla venäläiselle vehnälle, jota on tarjolla runsaasti. Muussa tapauksessa EU:n varastot kasvavat jälleen. Strategie Grains ennakoi EU:n vehnän hintojen pysyvät Ukrainan ja Venäjän hintojen kanssa samalla tasolla.  

Strategie Grainsin arvion mukaan hinnoilla on pientä nousupotentiaalia kaudella 2017/18, sillä varastojen ennustetaan hieman laskevan suurimmissa viejämaissa Venäjällä, USA:ssa ja Australiassa. Hintojen nousu realisoituu kuitenkin vain, jos Mustanmeren alueen tuotanto ei nouse jyrkästi nykyisestä ennusteesta.

Lähde: Strategie Grains Grain Report February 2017