UUTISIA VILJAKETJUSTA

Luke: Luomu päihittää kannattavuudessa tavanomaisen tuotannon

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 1.2.2017

Luomutuotannon kannattavuus on viime vuosina noussut selvästi korkeammalle verrattuna tavanomaiseen tuotantoon, ilmenee Luonnonvarakeskuksen (Luke) ylläpitämästä kannattavuuskirjanpitotila-aineistosta.

Luomutilojen parempaa kannattavuutta tavanomaisiin tiloihin verrattuna selittävät tuotteiden korkeammat hinnat, jotka kompensoivat heikompia satoja sekä luomutuet, suurempi tilakoko ja alhaisemmat tuotantokustannukset. Ero tuotantokustannuksissa syntyi Luken tutkija Arto Latukan mukaan pääasiallisesti tarvikekustannuksissa ja niistä erityisesti energia- sekä lannoitekustannuksissa.

Luomutuotanto harjoittavien kasvinviljelytilojen viljojen keskisato oli vuonna 2015 noin puolet tavanomaisten tilojen keskisatoa pienempi. Tarkastelussa ei kuitenkaan huomioitu luomutuotantoon vaadittavaa siirtymäaikaa. Kasvintuotannon monimuotoisuudessa ei sen sijaan ollut eroja tuotantoryhmien välillä.

Luomutuotannon kannattavuustulokset on laskettu noin 100 luomutilan perusteella, jotka sisältyvät Luken 840 tilan kannattavuuskirjanpitotila-aineistoon. Luomutulokset on tuotettu tilivuodesta 2000 lähtien.

Lue lisää Luken uutisesta