UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kylvöaikeet vuodelle 2017 kartoitettu

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 22.2.2017

Kasvukauden 2017 kylvöaloja koskevan viljelijäkyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kyselyn toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) toimeksiannosta.

Kyselyyn osallistui yhteensä 576 viljelijää eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastattujen kylvöalojen perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia.

Kylvöalaennuste 2017

Kuvat: TNS Gallup, Kylvöalaennuste 2017

Ohran kylvöinnostus laskussa

Suomen viljellyimmän viljan ohran viljelyala olisi kyselyn mukaan kesällä 2017 yhteensä 450 400 hehtaaria, joka on 7 prosenttia viime vuoden toteutunutta alaa pienempi. Tästä 73 600 hehtaaria olisi mallasohraa ja 376 700 muuta ohraa, kuten rehu- ja tärkkelysohraa. Mallasohran viljelyala pienenisi kyselyn perusteella 5 prosentilla ja muun ohran puolestaan 8 prosentilla. Eniten ohra-ala näyttäisi kutistuvan Pohjois-Suomessa (- 16 %) ja Lounais-Suomessa (- 11 %). 

Ohra kylvöala

Kauran viljelyala nousee hillitysti

Viljelijöille teetetyn kyselyn mukaan kaura-ala nousisi yhdellä prosentilla viime vuodesta. Eniten kauran viljelyala näyttäisi kasvavan Etelä-Suomessa (+ 3 %) sekä Lounais-Suomessa (+ 4 %). Sen sijaan Pohjanmaan kaura-ala laskisi viime vuodesta 8 prosentilla.

Kaura kylvöalaennuste

Elintarvikekauran osuus tuotetusta kaurasta näyttäisi kasvavan viime vuoden suunnitelmista. Tänä vuonna tuotettaisiin 132 200 hehtaarilla elintarvikekauraa (39 %) ja 204 600 hehtaarilla rehukauraa (61 %). Viime vuonna suunnitelmissa oli tuottaa 120 300 hehtaarilla (36 %) elintarvikekauraa ja 210 300 hehtaarilla (64 %) rehukauraa.

Syysvehnäala kasvussa

Vehnän kokonaistuotantoala näyttäisi pysyvän vakaana. Kevätvehnän viljelyala pienenisi viime vuodesta 6 prosentilla 185 600 hehtaariin, mutta syysvehnäala nousisi puolestaan 57 prosentilla 40 000 hehtaariin. 

Pohjois-Suomen vehnäala pienenisi 27 prosentilla, Itä-Suomen vehnäala puolestaan näyttäisi nousevan 11 prosentilla. Muutoin vehnäala näyttäisi pysyvän verraten vakaana, kun kasvua viime vuoteen tulisi yksi prosentti.

Vehnä kylvöalaennuste

Rypsin ja rapsin viljelyinnostus pienoisessa nousussa

Ruisala kasvaisi kyselyn perusteella 30 prosentilla 34 400 hehtaariin, ja härkäpapuala puolestaan 36 prosentilla 22 600 hehtaariin. Rypsin kylvöala kasvaisi viime vuodesta 6 prosenttia. Rapsin viljelyinnostus näyttäisi pysyvän melko vakaana ja kasvua tulisi vain 3 prosenttia. Rypsin ja rapsin yhteenlaskettu kylvöala olisi kyselyn mukaan 64 800 hehtaaria.

Kannattavuusvertailuissa hyvin pärjänneen kuminan viljelyala näyttäisi kasvava 7 prosentilla. Viherlannoitusnurmen ala nousisi jopa 22 prosentilla. Sen sijaan herneen (-10 %) viljelyala laskisi viime vuodesta.

Lähde: TNS Gallup, Kylvöalaennuste 2017  

Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta tehdyn kyselyn vastausten perusteella laskettu ennuste kuvastaa viljelijöiden tammikuun aikaisia suunnitelmia. Verrattaessa ennustetta lopullisiin kylvöaloihin tulee ottaa huomioon viljelijöiden päätöksiin vaikuttavat tekijät kyselyajankohdan ja kylvötöiden välillä. Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto haastattelemalla tammikuussa 576 viljelijää.