UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kauran elintarvikekäyttö nousi lähes rukiin tasolle

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 13.2.2017

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilaston mukaan kotimainen teollisuus käytti vuonna 2016 koti- ja ulkomaista viljaa yhteensä 1,3 miljardia kiloa, joka on 3 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Viljamäärästä kolmannes (32 %) käytettiin elintarviketeollisuudessa ja vajaa puolet (44 %) rehuteollisuudessa, ilmenee Luken tuoreesta tilastosta. Viljan elintarvikekäyttö pysyi edeltävän vuoden tasolla, kun taas rehukäyttö laski aavistuksen.

Kauran elintarvikekäyttö kasvoi, rehukäyttö laski

Kauran käyttö elintarviketeollisuudessa on kasvanut lähes rukiin tasolle. Vuonna 2016 kauraa käytettiin kotimaisen elintarviketeollisuuden raaka-aineena 84 miljoonaa kiloa ja ruista puolestaan 89 miljoonaa kiloa. Kauran käyttö kasvoi edellisvuodesta 9 miljoonalla kilolla.  

Kaurasta kaksi kolmasosaa käytettiin rehuteollisuudessa ja yksi kolmasosa elintarviketeollisuuden raaka-aineena. Vuonna 2016 rehuteollisuus käytti kauraa 184 miljoonaa kiloa. Määrä väheni edellisvuodesta 25 miljoonalla kilolla.  

Ohran käyttö edelleen suurinta

Ohraa käytettiin teollisuudessa 517 miljoonaa kiloa, josta rehuksi meni 200 miljoonaa kiloa.  Ohran muuhun käyttöön, kuten mallastukseen upposi 305 miljoonaa kiloa. Elintarvikekäyttöön ohrasta meni vain 11 miljoonaa kiloa. Ohran elintarvike- ja rehukäyttö laskivat hieman edellisvuodesta, muu käyttö sen sijaan pysyi vakaana.  

Vehnän ja rukiin käyttö teollisuudessa säilyi lähes ennallaan. Vehnää käytettiin elintarvikkeiden valmistukseen 240 miljoonaa kiloa ja rehuraaka-aineeksi 214 miljoonaa kiloa. Rukiista suurin osa meni totuttuun tapaan elintarvikekäyttöön.  

Varastot pienenivät hieman 

Vuoden 2016 lopussa teollisuuden ja kaupan varastoissa oli kotimaista ja ulkomaista viljaa yhteensä 553 miljoonaa kiloa. Varastot pienenivät edeltävän vuoden lopusta 6 prosentilla. Rypsiä ja rapsia varastoissa oli 18 miljoonaa kiloa, joka on 22 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.  

Luken tilastojulkaisuun

Lue lisää Luken uutisesta