UUTISIA VILJAKETJUSTA

Hometoksiinikysely avattu uudelleen

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 28.2.2017

Marraskuussa julkaistuun Vilja-alan yhteistyöryhmän hometoksiinikyselyyn on saatu hyvä määrä vastauksia, kiitos kaikille vastanneille! Lisää tietoa kaivataan kuitenkin vielä, joten kysely on nyt avattu uudelleen.

Viljaketjun toimijat etsivät yhteisvoimin syitä toksiinien esiintymiseen viljoissa. Vilja-alan yhteistyöryhmässä päätettiin toteuttaa tavanomaisia tutkimuksia laajempi kysely, koska johtopäätösten tekoon tarvitaan paljon vastauksia eri puolilta Suomea.  Yhdistämällä analyysitulokset sekä viljely- ja säätiedot näytteistä, pyritään hakemaan mahdollisia syitä toksiinien muodostumiseen. Yhteinen tavoitteemme on löytää keinoja hometoksiinien hallintaan.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn analysoituja viljaeriä kosken. Tarvitsemme lisää tietoa eristä, joissa on esiintynyt elintarvikehyväksynnän ylittäviä DON-pitoisuuksia (arvo yli 1,75 mg/kg kauralla ja 1,25 mg/kg muilla viljoilla). Vertailua varten tarvitsemme tietoja myös niistä eristä, joissa ongelmaa ei ole ilmennyt.

Kysymykset perustuvat osin aiempiin tutkimuksiin. Toivomme viljelijöiden vastaavan mahdollisuuksien mukaan yksityiskohtaisiinkin kysymyksiin. Yksittäisen viljelijän vastauksia ei julkaista, vaan vastaukset yhdistetään ja niitä verrataan myös aiempien vuosien tuloksiin.

Mikäli erä koostuu useamman lohkon sadosta, niin lähetä tiedot erikseen kahdelta suurimmalta lohkolta, mikäli lohkot poikkeavat merkittävästi toisistaan esim. esikasvin, maalajin jne. suhteen.

Kyselyyn