UUTISIA VILJAKETJUSTA

Katsaus EU:n viljamarkkinoihin

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 19.1.2017

Ranskaisen analyytikkofirma Strategie Grainsin mukaan vehnän tuotanto elpyy Euroopassa, vaikkakin pakkasrintamien arvellaan aiheuttaneen talvituhoja syysviljakasvustoihin.

Pakkaset rankaisivat EU:ta

Kasvuolosuhteet olivat syysviljoille suotuisat suuressa osassa Eurooppaa aina joulukuun loppuun saakka, kunnes tammikuussa saapui kylmiä säärintamia. Talvituhojen laajuuden määrittäminen on kuitenkin haasteellista ennen kuin viljat lähtevät uudelleen kasvuun. Toki myös kevään olosuhteilla on suuri vaikutus sadonmuodostukseen. Ranskassa ja Espanjassa pelkona on ollut, että pakkasen takia pohjavesivarat eivät täydenny normaaliin tapaan. Tämä saattaa näkyä kuivuutena keväällä. 

EU:n vehnäntuotanto elpyy kaudella 2017/18

Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains laski ennustettaan EU:n kokonaisviljantuotannosta kaudella 2017/18 viime kuun arviosta 305,9 milj. tonniin (2016/17: 295,4 milj. tn). Erityisesti vehnän tuotannon odotetaan elpyvän edelliskaudesta.  Ennustetta EU:n vehnän tuotannosta kuitenkin laskettiin viime kuun arviosta 1,2 milj. tonnilla 143,8 milj. tonniin (2016/17: 135,9 milj. tn). Ennusteen lasku johtuu pääosin ennakoiduista talvituhoista. Satoennusteita Ranskan ja Tanskan vehnän tuotannon osalta on laskettu hieman johtuen viimeisimmistä pinta-alaennusteista. Sen sijaan Ruotsin, Viron ja Latvian osalta viljelyalaennusteet ovat aavistuksen nousseet.

Vehnän kulutuksen ennustetaan pysyvän vakaana elintarvike- ja teollisuuskäytössä 60,7 milj. tonnissa. Rehukäytön sen sijaan arvioidaan laskevan aavistuksen verran 51,6 milj. tonniin (-1,6 milj. tn).

Vehnän viennin ennakoidaan kasvavan 3,5 milj. tonnilla 26,5 milj. tonniin. EU-maiden vehnä tulee kuitenkin kohtamaan kovaa kilpailua Venäjän suunnalta, jos itänaapurin tuotanto pysyy runsaana eikä huomattavia säistä johtuvia satotappioita koidu. Myös Argentiinan, USA:n ja Australian vientikapasiteettien uskotaan jälleen olevan korkealla tasolla. Vehnän tuonninennustetaan pysyvän kauden 2016/17 tasolla 3,7 milj. tonnissa.

Ohran ja maissin tuotanto pienoisessa nousussa

Ennustetta EU:n ohran tuotannosta on nostettu 0,2 milj. tonnilla 61,2 milj. tonniin (2016/17: 59,9 milj. tn). EU:n kasvavan kevätohra-alan arvioidaan kompensoivan syysohraan kohdistuvia talvituhoja. Tuotantoennustetta on nostettu Tanskan, Espanjan, Ranskan, Puolan, Liettuan, Latvian, Tsekin ja Slovakian osalta yhteensä 0,45 milj. tonnilla.  Sen sijaan tuotantoennustetta on laskettu aavistuksen Saksan, Unkarin, Ruotsin, Romanian ja Bulgarian osalta.

Maissin tuotantoennustetta puolestaan nostettiin 0,4 milj. tonnilla 61,3 milj. tonniin (2016/17: 59,2 milj. tn). Nostoa perustellaan kasvavilla viljelyaloilla muun muassa Saksassa ja Unkarissa.

EU:n vehnätase tasapainottuu 2016/17

Strategie Grains ennustaa EU:n vehnätaseen asettuvan lähelle tasapainoa kaudella 2016/2017. Kauden loppuvarastojen ennustetaan olevan 11,5 milj. tn paikkeilla, joka tarkoittaa pienoista ylijäämää. EU:n vehnän viennin arvioidaan olevan 23 milj. tonnia eli lähes 9 milj. tonnia viime kautta alhaisempi.

Tämänvuotinen jyrkkä lasku vehnän tuotantomäärissä vaikutti vielä voimakkaammin vientimääriin. Toisaalta myös tuonti EU:hun laskee edelliskaudesta arviolta 0,6 milj. tonnilla. Syynä laskuun on se, että ukrainalainen rehuvehnä on menettänyt houkuttelevuuttaan. EU:n myllyvehnän hyvä kilpailukyky auttaa rajoittamaan tuontia myös Venäjältä, vaikkakin tuonnin itänaapurista odotetaankin nousevan kaudesta 2015/16.

Voimakasta hintojen nousua ei odotettavissa

Venäläisen vehnän runsas tarjonta aiheuttaa sen, että EU:n hinnat juurikaan eroa maailmanmarkkinoiden tasosta. EU:n hinnat ovat linjassa Venäjän hintojen kanssa, jotka ovat nyt nousussa johtuen ruplan kurssin noususta sekä talvituhoihin liittyvistä peloista USA:ssa, EU:ssa ja Mustanmeren alueella.

Maailmanmarkkinoiden kylläisestä tarjonnasta johtuen merkittävää hintojen nousua tuskin on odotettavissa EU:ssa tai muualla, sillä tuotanto on runsasta myös vuonna 2017.  Voimakas hintojen nousu mahdollistuu vasta, jos pahoja satotappioita ilmenee merkittävimmissä vehnän tuottaja- ja viejämaissa. 

Lähde: Strategie Grains Grain Report tammikuu 2017