UUTISIA VILJAKETJUSTA

Vielä ehdit vastata VYR:n hometoksiinikyselyyn!

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 12.12.2016

Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) toteuttaman kyselyn tarkoituksena on selvittää syitä hometoksiinien esiintymiseen viljoissa sekä löytää keinoja niiden hallintaan. Kysely on suunnattu viljelijöille, joiden sadosta on tehty DON-analyysi.

Marraskuussa avattuun kyselyyn on jo saatu hyvä määrä vastauksia, mutta lisää tietoa kaivataan vielä. Kysely on avoinna yli vuodenvaihteen, sillä kaikki viljelijät eivät vielä tiedä oman viljansa hometoksiinitilannetta.

Vastauksia tarvitaan eri puolilta maata

Viljaketjun toimijat etsivät yhteisvoimin syitä toksiinien esiintymiseen viljoissa. Vilja-alan yhteistyöryhmässä päätettiin toteuttaa tavanomaisia tutkimuksia laajempi kysely, koska johtopäätösten tekoon tarvitaan mahdollisimman paljon vastauksia eri puolilta Suomea.  Yhdistämällä analyysitulokset sekä viljely- ja säätiedot näytteistä, pyritään etsimään syitä toksiinien muodostumiseen. Yhteisenä tavoitteena on löytää keinoja hometoksiinien hallintaan.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn erityisesti niitä viljaeriä koskien, joissa on esiintynyt elintarvikehyväksynnän ylittäviä DON-pitoisuuksia (arvo yli 1,75 mg/kg kauralla ja 1,25 mg/kg muilla viljoilla). Vertailuun tarvitaan tietoja myös niistä eristä, joissa ongelmaa ei ole ilmennyt.

Kysymykset perustuvat osin aiempiin tutkimuksiin. Toivomme viljelijöiden vastaavan mahdollisuuksien mukaan yksityiskohtaisiinkin kysymyksiin. Yksittäisen viljelijän vastauksia ei julkaista, vaan vastaukset yhdistetään ja niitä verrataan myös aiempien vuosien tuloksiin.

Mikäli erä koostuu useamman lohkon sadosta, niin lähetä tiedot erikseen kahdelta suurimmalta lohkolta, mikäli lohkot poikkeavat merkittävästi toisistaan esim. esikasvin, maalajin jne. suhteen.

Kyselyyn pääset tästä VYR hometoksiinikysely