UUTISIA VILJAKETJUSTA

Ensimmäiset arviot EU-maiden viljasadoista 2017 – kasvua 11 milj. tonnia

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 16.12.2016

Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains julkisti ensimmäiset ennusteensa EU-maiden viljasadoista vuonna 2017. Tuoreen ennusteen mukaan EU:n viljantuotanto kaudella 2017/18 nousee 306,6 milj. tonniin (arvio 2016/17: 295,6 milj. tn), joka tarkoittaa 11 milj. tonnin kasvua vuoteen 2016 verrattuna. Tuotanto kasvaa merkittävimmin vehnän osalta (+ 9 milj. tn).

Vehnän tuotantomäärän ennustetaan kasvavan voimakkaimmin Ranskassa

Strategie Grainsin arvion mukaan EU:n vehnän tuotanto kaudella 2016/17 on 145 milj. tonnia. Kasvua edeltävästä kaudesta tulee 7 prosenttia (2016/17: 135,9 milj. tn).  Tuotannon ennustetaan kasvavan voimakkaimmin Ranskassa, jossa mennyt satokausi oli katastrofaalinen. Tuotannon ennustetaan kasvavan myös Benelux-maissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä Baltian maissa. Laskua sen sijaan ennakoidaan Itävallan, Tsekkien, Slovakian, Unkarin, Romanian, Bulgarian, Espanjan ja Italian tuotantomääriin. 

EU:n ohran tuotannon ennustetaan nousevan 60,9 milj. tonniin. Kasvua kaudesta 2016/17 tulee 2 prosenttia (2016/17: 59,8 milj. tn). Tuotannon ennustetaan kasvavan huomattavasti Ranskassa, Benelux-maissa ja Baltian maissa. Strategie Grains ennustaa maissin tuotantomäärän nousevan (+2 %) 60,9 milj. tonniin (2016/17: 59,6 milj. tn).

Strategie Grainsin arviot perustuvat viljelijöiden kylvöaikeisiin, jo kylvettyihin syysviljoihin (ennakollinen syyskylvöala), yhteistyökumppaneilta saatuihin tietoihin sekä satotrendeihin. Arviot tulevat muuttumaan tulevina kuukausina sääolosuhteiden sekä informaation lisääntymisen myötä.  

Syyskylvöt paketissa

Joulukuun 9. päivään mennessä syysviljojen kylvöt on saatu päätökseen suuremmassa osassa EU-maita. Kylvö- ja kasvuolosuhteet ovat olleet pääosin hyvät.  Silmiinpistävin ero viime vuoteen verrattuna on ollut talven aikainen, mutta keskiverron rajoissa pysyvä saapuminen erityisesti Keski- ja Itä-Eurooppaan, mikä ei kuitenkaan ole aiheuttanut erityisiä ongelmia kasvustoille. 

Vehnätase tasapainottuu EU:ssa

Strategie Grains ennakoi EU:n vehnätaseen olevan lähempänä tasapainoa kauden 2016/17 lopussa, kauden loppuvarastojen ollessa arviolta 11,5 milj. tonnia. Maailman vehnätase sen sijaan säilyy raskaana johtuen eteläisen pallonpuoliskon huippusadoista. Esimerkiksi Australiassa ja Brasiliassa on saatu ennätyssatoja. Vehnän tuotantovolyymi kasvaa myös Argentiinassa useiden vaatimattomampien vuosien jälkeen.

Loppuvuoden hintasuhteiden perusteella venäläisen myllyvehnän sekä ukrainalaisen rehuvehnän tuonnin EU:hun arvioidaan olevan ennustettua vähäisempää. Saksalaisen myllyvehnän sekä ranskalaisen rehuvehnän uskotaan valtaavan kysyntää EU:ssa sekä vähentävän kolmansista maista tulevan vehnän houkuttelevuutta.

Lähde: Strategie Grains, Grain Market Report, December 2016