UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljasadosta puolet myyntiin - myyntiaikomukset painottuvat loppuvuoteen

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 15.11.2016

Vilja-alan yhteistyöryhmän TNS Gallupilla teettämässä viljelijäkyselyssä selvitettiin aikaisempien vuosien tapaan missä vaiheessa ja kuinka suuren osan sadosta viljelijä on aikeissa myydä kauppaliikkeille, teollisuuteen tai toisille tiloille.

Ruissadosta valtaosa kauppaliikkeille

VYR:n teettämän viljelijäkyselyn mukaan rukiista lähes 60 prosenttia aiotaan myydä viljaa välittäville kauppaliikkeille ja reilu kolmannes suoraan teollisuudelle. Lähes kaikki ruis myydään siis tilalta pois. Viime vuoden kyselyn (VYR Satotutkimus 2015) tulos oli myyntikohteiden suhteen hieman erilainen - rukiista 2/3 aiottiin myydä suoraan teollisuudelle ja kolmannes kauppaliikkeille.  

Rehu- ja muusta ohrasta suurin osa eli noin 62 % menee vastausten tilojen omaan rehukäyttöön. Toisille tiloille on aikomuksena myydä 12 %, kauppaliikkeille 15 % ja teollisuuteen 11 %. Mallasohrasadosta puolet aiotaan myydä kauppaliikkeille ja kolmannes suoraan jalostavalle teollisuudelle. 

Kyselyn mukaan tänä vuonna tiloilta myyntiin menee vehnäsadosta arviolta  2/3. Kauppaliikkeille tiloilla tuotetusta vehnästä menee noin puolet ja suoraan teollisuuteen 15 %. Toisille tiloille myydään vehnäsadosta pari prosenttia. Arviolta kolmannes vehnäsadosta jätetään tilojen omaan käyttöön. Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan (VYR Satotutkimus 2015) aikomuksena oli käyttää tiloilla noin puolet vehnäsadosta. 

VYR:n syys-lokakuussa teettämän viljelijäkyselyn mukaan vuonna 2016 tuotetusta kaurasta oli suunnitelmissa oli laittaa myyntiin yli puolet.  Korkeiden hometoksiinipitoisuuksien esiintyminen osassa satoa saattaa kuitenkin laskea toteutumaa. 

Viljan myyntiaikomukset

Puolet sadosta myyntiin 

Viljelijäkyselyn perusteella lasketut viljan kauppaantulomäärät poikkeavat hieman historiatietojen (Tiken ja Luken kauppaantulotilastot 2000-2015) perusteella lasketusta ennusteesta. Rehu- ja muun ohran, kauran ja vehnän kohdalla historiatietojen perusteella laskettu ennuste on suurempi kuin kyselyn pohjalta laskettu arvio. Mallasohralla kyselyn perusteella ennustettu kauppaantulomäärä on puolet suurempi kuin historiatietojen perusteella laskettu. 

Viljasatoennuste 2016 ja kauppaantulomäärän ennusteet 2016-2017

Myyntiaikomukset painottuvat loppuvuoteen - kolmas kvartaali kuitenkin tilastollisesti vilkkain 

Kyselyn mukaan erityisesti kauran ja rukiin myynnit aiotaan painottaa loppuvuoteen 2016.  Mallasohraa ja vehnää aiotaan sen sijaan myydä eniten alkuvuonna 2017.

Viljelijäkyselyn tulos poikkeaa Luken vuosittainen tekemästä tilastosta (Teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastot), jonka mukaan kolmas vuosineljännes on viime vuosien ajan ollut vilkkain ajanjakson viljakaupassa. Satoa on siis myyty eniten puintikauden ympärillä. 

Kauppaantulon jakautuminen eri ajanjaksoillle viljelijöiden myyntiaikomusten mukaan

Lähteet:
TNS Gallup, VYR Satokysely 2016
Luke, Teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastot