UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljamarkkinakatsaus: maailmanmarkkinat

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 30.11.2016

Kansainvälinen viljaneuvosto IGC nosti viime viikolla julkaistussa raportissaan ennustettaan kauden 2016/17 globaalista viljantuotannosta ennätystasolle 2 084 milj. tonniin. Tuorein ennuste on 8 milj. tonnia lokakuun lopun ennustetta korkeampi. Kasvua kaudesta 2015/16 tulee 4 prosenttia (2015/16: 2004 milj. tn). Tuotannon kasvu on seurausta pääasiallisesti maissin ja vehnän tuotannon lisääntymisestä.

Globaali viljantuotanto ennätyksellisen korkealla

Kansainvälinen viljaneuvosto IGC nosti viime viikolla julkaistussa raportissaan ennustettaan kauden 2016/17 globaalista viljantuotannosta ennätystasolle 2 084 milj. tonniin. Tuorein ennuste on 8 milj. tonnia lokakuun lopun ennustetta korkeampi.  Kasvua kaudesta 2015/16 tulee 4 prosenttia (2015/16: 2004 milj. tn). Tuotannon kasvu on seurausta pääasiallisesti maissin ja vehnän tuotannon lisääntymisestä.


Kansainvälisen viljaneuvoston (IGC) tasearviot

Myös kulutus huipussaan

Vastaavasti viljan kulutuksen ennustetaan kohoavan ennätyksellisen korkeaksi, 2 056 milj. tonniin. Kasvu viime kaudesta tulee arviolta 73 milj. tonnia. Eniten nousee rehukulutus, mutta myös elintarvike- ja teollisuuskäytön ennustetaan kasvavan. Runsas tarjonta ja matala hintataso lisäävät viljan rehukäyttöä, kun taas väestönkasvu myötävaikuttaa elintarvikekäytön kasvuun. Kulutus kasvaa IGC:n arvion mukaan erityisesti maissin (+16 milj. tn) ja vehnän osalta (+13 milj. tn). Viljojen loppuvarastojen ennustetaan ylittävän 500 milj. tonnin rajan ensimmäistä kertaa historiassa. 

IGC nosti ennustettaan kauden 2016/17 loppuvarastojen koosta 5 milj. tonnilla 504 milj. tonniin. Globaalin viljakaupan volyymien uskotaan nousevan 338 milj. tonniin, mutta jäävän silti 2 prosentilla viime vuodesta.

Soijan tuotantoennustetta nostettu

Myös globaalin soijantuotannon ennustetaan nousevan kaikkien aikojen huippulukemiin, 336 milj. tonniin, joka on 21 milj. tonnia kauden 2015/16 tuotantoa korkeampi. IGC nosti soijan tuotantoennustetta viime kuun arviosta erityisesti johtavien tuottajamaiden USA:n, Brasilian ja Kanadan osalta.  Maailman soijavarastojen odotetaan kasvavan viime kaudesta 11 prosentilla. Kasvu johtuu suurelta osin siitä, että varastot kasvavat USA:ssa enemmän kuin pienenevät toisaalla.  

Rypsin ja rapsin tuotanto laskee

IGC ennustaa globaalin rapsin ja rypsin tuotannon 2016/17 sen sijaan laskevan viime kaudesta 5 prosentilla johtuen pienemmästä kokonaistuotannosta EU:ssa, Mustanmeren alueella sekä Kiinassa. Maailman loppuvarastojen ennakoidaankin pienenevän 13 prosentilla kaudesta 2015/16.

Syyskylvöt edenneet ripeästi

Kylvöolosuhteiden on raportoitu olevan pääosin hyvät, vaikkakin kuivuus on vaivannut USA:ta ja lisäksi keskiarvoa matalammat lämpötilat ovat olleet huolenaiheena osissa EU:ta sekä Mustanmeren aluetta. Kylvöt ovatkin marraskuun loppuun mennessä edenneet pitkälle. Tulevat viikot tulevat näyttämään, miten kasvustot lähtevät kehittymään.

IGC arvioi kaudella 2017/18 puitavan vehnäalan pysyvän kauden 2015/16 tasolla – USA:n ja Kazakstanin laskevaa vehnäalaa kompensoi kasvava tuotantoala Venäjällä sekä Pohjois-Afrikassa.

Venäjältä on raportoitu syyskylvöalan kasvusta. Olosuhteiden kerrotaan yleisesti olevan viime vuotta paremmat. Olettaen, että talvituhot ovat normaalilla tasolla ja kevätkylvöala laskee hieman, Venäjän vehnäalan ennustetaan pysyvän suurin piirtein samana viime kauteen verrattuna. Kasvua viime vuotiseen alaan arvioidaan tulevan noin yhden prosentin verran.  

IGC:n arvion mukaan rapsin kylvöala EU:ssa 2017/18 pysyy vakaana, noin 6,5 milj. hehtaarissa. Kylvöinnostuksen ennakoidaan laskeneen Ranskassa ja Iso-Britanniassa johtuen kuivuudesta sekä tuholaisriskistä. Kuivuus on haitannut rapsin alkukehitystä, Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Sen sijaan Puolasta on raportoitu hyvistä kasvuolosuhteista.

Ukrainassa syysrapsin kylvöala 845 000 ha ylitti aikomukset viidenneksellä. Talvi- ja muut tuhot sekä keskisadot huomioiden tuotantomäärän ennustetaan olevan noin 1,6 milj. tonnia, joka on kolmanneksen enemmän kauteen 2016/17 verrattuna, vaikkakin kaukana aiemmista huippulukemista.

Vientihinnat laskivat marraskuussa

Viljojen ja öljykasvien vientinoteeraukset pääosin laskivat marraskuun aikana, IGC:n GOI-indeksi* laski yhdellä prosentilla viime kuusta. Syynä laskuun on hyvin tarjolla olleet spot-toimitukset sekä eteläisen pallonpuoliskon hyvät satonäkymät. Ohran hinnat tekivät kuitenkin poikkeuksen pysyen vakaalla tasolla. Vaihtokurssin epävakaus näkyi markkinoilla, kun USA:n dollari kipusi korkeimmilleen sitten maaliskuun 2003. Runsaasta tarjonnasta johtuen vehnän keskimääräiset vientinoteeraukset pysyivät marraskuun aikana lähellä 10 vuoden pohjalukemia. Laadukkaan myllyvehnän hintataso pysyi kuitenkin vakaana.

*Kansainvälisen viljaneuvosto IGC:n GOI-indeksi (The Grains and Oilseeds Index) kuvaa hinnan muutoksia neljän keskeisimmän hyödykkeen – vehnän, maissin, soijapavun ja riisin osalta. IGC laskee indeksin päivittäin käyttäen USA:n dollarein ilmoitettua 22 keskeisintä vientinoteerausta.

Lähde: International Grains Council IGC, Grain Market Report, November 2016