UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljamarkkinakatsaus: EU:n markkinat

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 22.11.2016

Katsaus EU:n satonäkymiin ja hintakehitykseen.

Päivitettyjä arvioita EU:n viljasadoista 

Ranskalaisen analyytikkofirma Strategie Grainsin ja EU-komission ennusteet EU-maiden vehnän, ohran ja maissin tuotannosta kaudella 2016/17 (heinä-kesäkuu) ovat erittäin lähellä toisiaan. Huomattavimmin laski vehnän tuotantomäärä. Satokaudella 2015/16 vehnää tuotettiin EU:ssa 151,3 miljoonaa tonnia. Pudotusta viime vuoteen tulee siis yli 15 miljoonaa tonnia.  Vehnän tuotantomäärää EU:ssa laskee erityisesti Ranskan lähes katastrofaalisen huono sato. 

Kuulumisia syyskylvöiltä

Euroopan komission laatiman kasvustoseurannan (MARS-raportti) mukaan Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Baltian maissa olosuhteet ovat olleet syysvehnän, syysohran ja rukiin kylvöjen sekä kasvustojen alkukehityksen kannalta suotuisat ja kylvöt on saatu tehtyä pääosin ajoissa. Alueittain pitkittynyt kuivuus on kuitenkin haitannut itämistä. Lisäksi rikkakasvipaine kasvoi korkeaksi, kun sateet lopulta alkoivat uudelleen. Myös Ranskan kaakkoisosissa ja Italiassa on päästy kylvämään suotuisissa olosuhteissa. 

Keskiarvoa alhaisemmat lämpötilat ovat hankaloittaneet syysviljakasvustojen kehitystä Puolassa ja Baltian maissa. Osissa Saksaa, Benelux-maita sekä Ranskan länsiosissa äärimmäisen kuiva maaperä myöhästytti kylvöjä. Kun kylvötöihin vihdoin päästiin, alhaiset lämpötilat hidastuttivat kasvustojen alkukehitystä näillä alueilla. 

Runsaat sateet ovat puolestaan hankaloittaneet kylvöjä suuressa osaa Itä-Eurooppaa. Osissa itäistä EU:ta kylvöt ovatkin yhä käynnissä. Kylvöjen myöhästyminen lisää kuitenkin talvehtimisriskiä.

EU:n suurimmissa rapsin tuottajamaissa Saksassa ja Ranskassa kärsittiin kuivista kylvöolosuhteista. Ranskassa osa rapsista jätettiinkin kokonaan kylvämättä. Pitkittynyt kuivuus esti kylvettyjen rapsikasvustojen alkukehitystä. EU:n kolmanneksi suurimmassa rapsin tuottajamaassa Puolassa kylvöolosuhteet olivat kuitenkin hieman suotuisammat ja kuivuuden aiheuttamat ongelmat jäivät pienemmiksi.  

Keskisato jäi viime vuosista

Komission tuorein ennuste EU-maiden keskisadosta viljojen kohdalla on 5,16 tn/ha, joka on 0,2 % lokakuun arviota korkeampi, mutta kuitenkin huomattavasti alle viiden viime vuoden keskiarvon (5,23 tn/ha). Laskua viime vuoden keskisatoon tulee 2,9 prosenttia.

Vehnän (ei durum) kohdalla komission ennuste keskisadosta on 5,62 tn/ha, joka on 3,5 prosenttia viime vuotta alhaisempi. Viiden vuoden keskiarvosta (5,83 tn/ha) jäädään parilla sadalla kilolla.  

Ennuste kevätohran keskisadosta 4,20 tn/ha ylittää viime vuoden tason ja yltää  viiden vuoden keskiarvoa (4,13 tn/ha) korkeampiin satolukemiin. Syysohra sen sijaan jää hieman vuodesta 2015 ja viiden vuoden keskiarvosta.  Rapsin osalta keskisato pysyy ennusteen mukaan vakaana (3,21 tn/ha).  

Hintakehitys EU:n vientimarkkinoilla 

Hintakehitys on kuluneen markkinointikauden (alkaen 1.7.) ollut EU:n kahdessa vientisatamassa (Rouen ja Hampuri) pienoisessa nousussa vehnän osalta. Rehuohran hinnat ovat olleet pohjalla erityisesti Rouenissa. Kylläiset viljamarkkinat pitävät hinnat matalina, vaikkakin laadukasta myllyvehnää on tarjolla globaaleilla markkinoilla keskinkertaista ja heikkolaatuista vehnää vähemmän. 

Viikkohinnat

Myllyvehnän lähin futuurinoteeraus Pariisin pörssissä (NYSE Euronext) oli viime viikon perjantaina 167,5 €/tn korkeimmillaan sitten heinäkuun huipun (176 €/tn). Viime viikon perjantaina pörssin sulkeutuessa maaliskuun hintanoteeraus oli 170,75 €/tn ja toukokuun 174 €/tn.  

Myllyvehnän futuurinoteeraus NYSE Euronextissä (Matif)  221116

Rapsin lähin futuurinoteeraus on ollut nousujohteinen syyskuun loppupuolelta saakka. Korkeimmillaan hintanoteeraus oli lokakuun lopussa, jolloin se ylitti 400 €/tn rajan, minkä jälkeen noteeraus lähti pienoiseen laskuun. Viime viikon perjantaina pörssin sulkeutuessa hintanoteeraus nousi tasolle 397,5 €/tn. Toukokuun noteeraus oli sulkeutuessaan 382,5 €/tn ja elokuun puolestaan 384,75 €/tn. 

Lähteet: Strategie Grains 11/2016; European Commission, Mars Bulletin Vol 24 No 11