UUTISIA VILJAKETJUSTA

Vastaa VYR:n hometoksiinikyselyyn!

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 11.11.2016

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR toteuttaa viljelijöille kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää syytä hometoksiinien esiintymiseen viljoissa. Kysely on suunnattu viljelijöille, joiden sadosta on tehty DON-analyysi.

Viljaketjun toimijat etsivät yhteisvoimin syitä toksiinien esiintymiseen viljoissa. Vilja-alan yhteistyöryhmässä päätettiin toteuttaa tavanomaisia tutkimuksia laajempi kysely, koska johtopäätösten tekoon tarvitaan paljon vastauksia eri puolilta Suomea.  Yhdistämällä analyysitulokset sekä viljely- ja säätiedot näytteistä, pyritään hakemaan mahdollisia syitä toksiinien muodostumiseen. Yhteinen tavoitteemme on löytää keinoja hometoksiinien hallintaan.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn erityisesti niitä viljaeriä koskien, joissa on esiintynyt elintarvikehyväksynnän ylittäviä DON-pitoisuuksia (arvo yli 1,75 mg/kg kauralla ja 1,25 mg/kg muilla viljoilla). Tarvitsemme vertailuun tietoja myös niistä eristä, joissa ongelmaa ei ole ilmennyt.

Kysymykset perustuvat osin aiempiin tutkimuksiin. Toivomme viljelijöiden vastaavan mahdollisuuksien mukaan yksityiskohtaisiinkin kysymyksiin. Yksittäisen viljelijän vastauksia ei julkaista, vaan vastaukset yhdistetään ja niitä verrataan myös aiempien vuosien tuloksiin.

Mikäli erä koostuu useamman lohkon sadosta, niin lähetä tiedot erikseen kahdelta suurimmalta lohkolta, mikäli lohkot poikkeavat merkittävästi toisistaan esim. esikasvin, maalajin jne. suhteen.

Kyselyyn pääset täältä