UUTISIA VILJAKETJUSTA

Sopimusviljelyn suosio kasvaa hitaasti

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 21.11.2016

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR teetti loka-marraskuun vaihteessa viljelijäkyselyn, jossa kartoitettiin viljasadon määrän lisäksi mm. sadon myyntiaikomuksia ja sopimusviljelyn yleisyyttä. Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto haastattelemalla yhteensä 552 viljelijää.

VYR:n teettämän viljelijäkyselyn mukaan vain noin puolelle (51,8 %) vuonna 2016 tuotetusta vilja- ja öljykasvisadosta tehtiin sopimus viimeistään ennen sadonkorjuuta.  Viljelysopimus voi tässä tapauksessa olla joko sellainen, jossa hinta on sovittu (kiinteä, Matif tai muu termiinisopimus), sopimus jossa hintaa ei sovittu tai muunlainen sopimus.

Viljelysopimusten yleisyys

Vuonna 2015 tehdyn vastaavanlaisen kyselyn mukaan viljelysopimus oli tehty ennakkoon alle puolelle tuotetusta vilja- ja öljykasvisadosta (47,7 %). Sopimustuotanto on näin ollen lisääntynyt viime vuodesta hitaasti, noin neljällä prosentilla.

Eniten sopimuksia tehtiin vastausten mukaan mallasohralle, josta vain noin neljännes (25%) viljeltiin ilman sopimusta. Suurimmassa osassa mallasohrasopimuksia hintaa ei kuitenkaan oltu sovittu ennen sadonkorjuuta. Vähiten viljelysopimuksia puolestaan tehtiin muulle ohralle, mitä osittain selittää ohran käyttö rehuksi omalla tilalla. 

Työssäkäynti tilan ulkopuolella pienentää viljatulon merkitystä  

Viljatulolla on kyselyn mukaan eniten merkitystä Lounais- ja Etelä-Suomessa, vähiten puolestaan itä-suomalaisten viljelijöiden keskuudessa. Viljatulo on merkityksellinen tulonlähde reilulle puolelle kyselyyn vastanneista viljelijöistä. 

Viljatulon merkitys viljelijän tulonmuodostuksessa

Viljatulon merkitys tilalle on luonnollisestikin korkeampi, jos ei käydä töissä tilan ulkopuolella. Täyspäiväisesti muualla työskenteleville viljatulon merkitys on suhteessa pieni myös verrattuna osa-aikaisesti ja satunnaisesti muualla työskenteleviin. Toisaalta viljatulon merkitystä voi laskea myös esimerkiksi se, jos tuotettu vilja menee rehukäyttöön omalle tilalle. 

Lähde: TNS Gallup, VYR Satokysely 2016