UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kotimaan viljatasearviot päivitetty

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 28.11.2016

Kotimaan viljatasearvio 2015/16 päivitettiin VYR:n markkinatyöryhmässä viime viikolla. Myös toinen tasearvio markkinointikaudesta 2016/17 on nyt julkaistu.

VYR:n viljamarkkinatyöryhmä päivitti kotimaan viljatasearviot viime viikolla. Viljataseisiin tehtiin alla luetellut muutokset. Tasearviot löytyvät alta.

Vienti- ja tuontimäärät on päivitetty Tullin tilastoihin perustuen, teollisuuden käyttöarviot perustuvat Luken tilastoon teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilanteesta. Lisäksi päivityksessä on huomioitu HVK:n varastojen purkutoimet sekä asiantuntijoiden näkemykset.

Viljatasearvio 2015/16

Vertailuluvut ovat edellisestä tasepäivityksestä 26.8.2016.

Vehnä: Arviota vehnän viennistä nostettiin tasolle 269 000 tn (+ 28 000 tn). Kauden loppuvarastoja laskettiin sekä teollisuuden ja kaupan että maatilojen osalta.

Ruis: Arviota rukiin tuonnista nostettiin tasolle 20 000 tn (+ 1 000 tn). Kauden loppuvarastoja nostettiin maatilojen varastojen osalta.

Ohra: Arviota ohran viennistä laskettiin tasolle 103 000 (-6 000 tn). Arviota ohran tuonnista puolestaan laskettiin tasolle 1 000 tn (- 2000 tn). Kauden loppuvarastoja laskettiin maatilojen varastojen osalta.

Kaura: Kauran viljatasearvioon 2015/16 ei tehty merkittäviä muutoksia. 

Viljatase 2015/16 (kuudes arvio 25.11.2016)
55 kt, päivitetty 28.11.2016

Viljatasearvio 2016/17 

Kyseessä on toinen viljatasearvio markkinointikaudesta 2016/17. Tasearviossa on käytetty tuotantotietoina Luken ennakkosatotilaston (24.11.2016) tietoja. Vienti- ja tuontiarviot perustuvat asiantuntijoiden arvioihin. Arviot viljan käytöstä on otettu 2015/16 tasearviosta.

Muutokset 26.8.2016 tehtyyn ensimmäiseen tasearvioon 2016/17:

Vehnä: Arviota vehnän alkuvarastoista laskettiin tasolle 430 000 tn (- 28 000 tn). Tuotantoarviota laskettiin puolestaan tasolle 810 000 tn (- 27 000 tn). Arviota vehnän viennistä laskettiin puolestaan tasolle 123 000 tn (- 27 000 tn).  Kauden 2016/17 loppuvarastojen (1.7.2017) arviotiin olevan tasolla 377 00 tn (- 28 000 tn).

Ruis: Nostettiin arviota rukiin alkuvarastoista tasolle 102 000 tn (+ 1 000 tn). Arviota rukiin loppuvarastoista 1.7.2017 nostettiin tasolle 95 000 tn (+ 1000 tn).

Ohra: Arviota ohran alkuvarastoista nostettiin tasolle 522 000 tn (+ 4 000 tn). Korotettiin arviota ohran tuotannosta tasolle 1 555 000 tn (+ 32 000 tn). Arviota viennistä nostettiin tasolle 190 000 tn (+ 30 000 tn). Arvioita ohran loppuvarastoista laskettiin aavistuksen verran tasolle 465 000 tn (- 3 000 tn).

Kaura: Arviota kauran tuotannosta kaudella 2016/17 nostettiin tasolle 1 093 000 tn (+ 64 000 tn).  

Viljatase 2016/17 (toinen arvio 25.11.2016)
59 kt, päivitetty 28.11.2016

Kotimaan viljatasearviot 2011/12-2016/17