UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljelijätyöryhmän työpajassa tapetilla kannattavuuskirjanpito ja sadon markkinointistrategia

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 13.10.2016

VYR:n viljelijätyöryhmä kokoontui tämän viikon tiistaina tilojen kannattavuuskirjanpitoa ja markkinointistrategiaa käsittelevään työpajaan. Lisäksi paikalla olleet viljan ostajat kertoivat tarjolla olevista sopimusmalleista sekä markkinanäkymistä.

Havaintoja kannattavuuskirjanpidosta

Arto Latukka Lukelta esitteli tilojen kannattavuuskirjanpitojen tuloksia. Esityksessä käytiin läpi maatilayrityksen taloudellisia tunnuslukuja ja niiden kehitystä, viljatilojen kustannusrakennetta ja kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Tulosten perusteella suomalaiset maatilat jakautuvat hyviin, keskitasoisiin ja heikkoihin tiloihin melko selkeästi. Vuosittaista vaihtelua kuitenkin esiintyy. Mielenkiintoista on tutkia myös, mistä erot kannattavuustuloksissa johtuvat. Viljelijätyöryhmäläisillä on mahdollisuus liittyä Luken pitämään kannattavuuskirjanpitoon. Viljelijöille on tarjolla palveluita, joiden avulla tilan kannattavuuden tunnuslukuja on helppo seurata.

Inspiraatiota Ranskan viljamarkkinoilta

Katri Ala-Kleemola piti inspiroivan puheenvuoron viljan myyntimalleista Ranskassa. Esityksessään hän toi esille Ranskan viljanmarkkinoiden toimintatapaa ja näytti esimerkin vehnän tilahinnan muodostumisesta ranskalaisella tilalla. Ala-Kleemola herätteli viljelijöitä ja ostajia pohtimaan vaihtoehtoisia sopimusmalleja. Olisivatko viljelijät ja muut toimijat valmiita nykyistä markkinahenkisempään toimintatapaan?

Markkinointistrategia käsi kädessä viljelysuunnitelman kanssa

Rikard Korkman SLC:stä kannusti viljelijöitä miettimään sadon markkinointistrategiaa etukäteen. Viljelysuunnitelma toimii markkinointisuunnitelman pohjana, joten se tulee olla tiedossa markkinointistrategiaa laatiessa. Tehokkaan toiminnan kannalta on keskeistä, että viljelijä tunnistaa oman tilan kannalta mahdolliset viljelykasvit ja lajikkeet sekä markkinointi- ja sopimusmallit. Tuotantokustannukset tonnia kohden on tärkeää tuntea.

Markkinahorisontin määrittäminen ja strategiavaihtoehdot satovuoden aikana

Korkman kehotti viljelijöitä seuraamaan markkinoita säännöllisesti -  viljataseita, pörssihintoja sekä kotimaisia käteismarkkinoita. Korkman kehotti määrittelemään jokaiselle yksikölle realistisen hintatavoitteen suhteessa markkinatilanteeseen ja asettamaan selkeät kynnysarvot, jotka laukaisevat myynnin.

Korkmanin mukaan viljelijän tulee määrittää, kuinka aikaisin hän on valmis myymään satoaan määrä- ja laaturiski huomioiden.  Korkman kehotti viljelijöitä laatimaan selkeän toimintasuunnitelman ja aikataulun ja perustelemaan mahdolliset muutokset itselle kirjallisina suunnitelmaan.

Myös varastointikapasiteettiin ja maksuvalmiuteen tulee kiinnittää huomiota. Onko tarvetta myydä satoa puintien aikana? Sadonkorjuun jälkeen kysymyksenä on, kuinka myöhään myynnit uskalletaan ajoittaa. On tärkeää tuntea sopimusvaihtoehdot, joiden avulla tavoitehinnat on mahdollista saavuttaa.

Kannattavuutta viljelyn monipuolistamisella ja satotasojen nostolla

Sari Peltonen ProAgria Keskusten liitosta kertoi eri viljelyvaihtoehdoista ja ProAgrian lohkotietopankin tuloksista viljatiloilta. Peltosen mukaan keskisatojen tuottaminen ei ole kannattavaa. Satovaatimukset ovat korkealla, jotta tuottaminen käy leiville. Kannattavuutta tuleekin hakea viljelyn monipuolistamisella ja satotasojen nostolla.