UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU:ssa vastakkaisia sääolosuhteita – alueittain kuivaa, toisaalla runsaat sademäärät

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 27.10.2016

Äärimmäisen kuivat kylvöolosuhteet ovat hankaloittaneet syysviljojen kylvöjä Ranskassa, läntisessä Saksassa ja Benelux-maissa. Tilanne on kuitenkin parantunut lokakuun aikana ja kylvöt saataneen tehtyä ajallaan.

Sen sijaan Puolassa ja Kaakkois-Euroopassa esiintyi lokakuun ensimmäisellä puoliskolla voimakkaita sateita, jotka viivästyttivät osaa maissin puinneista sekä syysviljojen kylvöjä mm. Ukrainassa, Romaniassa, Bulgariassa ja Unkarissa. Sateet tekivät kuitenkin hyvää aikaisemmin kylvetyille syysviljakasvustoille. 

Syysrapsin kylvöolosuhteet kohtalaiset Ranskassa ja Saksassa

Sademäärä kahdessa EU:n merkittävimmässä rapsin tuottajamaassa Ranskassa ja Saksassa oli elokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin huomattavasti alle keskiarvon. Kuivuuden seurauksena osa rapsista jätettiin kokonaan kylvämättä.  Kasvuston kehitys puolestaam viivästyi niillä alueilla, joissa rapsia laitettiin maahan. Saksassa tilanne on vastaavanlainen. Erityisesti maan pohjois- ja itäosissa pitkään kestäneet kuivat olosuhteet estivät kasvustojen kehittymistä. 

Areas of Concern - extreme weather events 20 9  15 10

Lähde: EU komissio / JRC. Kartassa esitettynä merkittävimmät sääilmiöt Euroopassa syyskuun 20. ja lokakuun 15. päivän välillä. Punaisella sadevajeesta ja kuivuudesta kärsineet alueet ja sinisellä alueet, joissa on satanut runsaasti. 

EU:n keskisato alle viiden vuoden keskiarvon

Euroopan komission tuorein ennuste EU:n vilja-alan keskisadosta 2016 on 5,16 tonnia/ha. Ennuste ei muuttunut syyskuulta. Tämänvuotinen keskisato jää alle viiden viime vuoden keskiarvon, joka on 5,32 tonnia/ha.

MARS-raportissa esitetyn ennusteen mukaan vehnän* keskisato EU-28 -alueella oli 5,62 tn/ha, kun se viime vuonna oli 6,28 tn/ha. Viiden viime vuoden aikana vehnän hehtaarisato on EU:ssa ollut keskimäärin 5,83 tn/ha. Ennuste ohran (kevät ja syys) keskisadosta on 4,76 tn/ha (2015: 5,02 tn/ha) viiden vuoden keskiarvon ollessa 4,72 tn/ha. EU:n ruisalan keskisato on sen sijaan noussut 3,78 tonniin/ha, kun viiden viime vuoden keskiarvo on 3,75 tn/ha.

Ranskassa vehnän keskisato on komission ennusteen mukaan 5,62 tn/ha, kun viiden viime vuoden keskiarvo on 7,34 tn/ha (2015: 7,92 tn/ha). Ranskassa vehnän keskisato on näin ollen laskenut viime vuodesta jopa 29 prosentilla. Arvio vehnän keskisadosta Saksassa on 7,78 tn/ha (2015: 8,11 tn/ha) viiden vuoden keskiarvon ollessa 7,83 tn/ha.

Komission arvio vehnän keskisadosta Suomessa 2016 on 3,89 tn/ha (2015: 4,10 tn/ha). Viiden viime vuoden keskiarvo on Suomen osalta 3,82 tn/ha.

*Ei sis. durum-vehnää

Lähde: Euroopan komissio, MARS Bulletin lokakuu 2016