UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU:n viljantuotanto lähes 14 miljoonaa tonnia viime satokautta alhaisempi

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 20.10.2016

Ranskalaisen analyytikkofirma Strategie Grainsin uusimman ennusteen mukaan EU:n kokonaisviljantuotanto kaudella 2016/17 on 295,5 miljoonaa tonnia. Laskua syyskuun ennusteeseen on 0,7 miljoonaa tonnia. Kaudella 2015/16 viljaa tuotettiin EU:ssa 309,2 miljoonaa tonnia.

Strategie Grains laski vehnän tuotantoennustetta syyskuun arvioista 0,6 milj. tonnilla 135,8 milj. tonniin (2015/16: 151,3 milj. tn). Tuotantoennuste on laskenut viime kuusta erityisesti Ranskassa, Iso-Britanniassa, Itävallassa, Virossa, Puolassa ja Tanskassa yhteensä noin 1 milj. tonnia. Unkarin, Saksan, Espanjan ja Latvian tuotantoennusteet ovat puolestaan kasvaneet yhteensä 0,4 milj. tonnilla. Ranskan 12 milj. tonnin lasku vuodentakaiseen tuotantomäärään verrattuna on ennätyksellisen korkea. Myös sadon laatu Ranskassa on heikko ja hehtolitrapainot alhaisia.

EU:n kolmansiin maihin suuntautuvan vehnän viennin arvioidaan laskevan johtuen pääosin Ranskan ja Baltian maiden laatuongelmista. Vaikka vienti Saksasta, Iso-Britanniasta ja Puolasta nouseekin, ei nousu kuitenkaan täysin kompensoi pudotusta Ranskan ja Baltian vientimäärissä. EU:n vehnävarastojen ennustetaan olevan kauden 2016/17 lopussa hieman alle 11 milj. tonnia, kun kauden 2015/16 lopussa vehnää oli varastossa 15 milj. tonnia.

Euroopan maissisatoa korjataan parhaillaan hyvissä olosuhteissa. EU:n maissin tuotantoennustetta on nostettu viime kuun ennusteesta 0,5 milj. tonnilla 59,8 milj. tonniin johtuen erityisesti tuotannon kasvusta Unkarissa. Vuonna 2015 EU:n maissisato oli huomattavasti heikompi, noin 56,9 milj. tonnia. Keski-Euroopassa on saatu hyviä maissisatoja kuluvalla kaudella.  Kuiva kesä on kuitenkin laskenut satoja Kaakkois-Euroopassa ja kylmän kostea kevät yhdistettynä kuivaan kesään puolestaan läntisessä Euroopassa.

Ohran tuotantoennustetta on laskettu viime kuun ennusteesta 0,2 milj. tonnilla 59,7 milj. tonniin (2015/16: 61,4 milj. tn). Ennustetta on laskettu syyskuun arviosta erityisesti Saksan, Ranskan, Itävallan, Viron, Liettuan, Unkarin ja Latvian tuotantomäärien osalta yhteensä noin 0,45 milj. tonnilla. Tanskan, Espanjan ja Iso-Britannian ennusteita on puolestaan nostettu yhteensä noin 0,25 milj. tonnilla viime kuun arviosta.

Ensimmäiset ennusteet vuonna 2017 puitavien viljojen kylvöistä 

Strategie Grains julkisti myös ensimmäiset ennusteensa vuonna 2017 puitavien viljojen kylvöistä. Kaudella 2017/18 vehnän ja maissin kylvöalojen ennustetaan pysyvän tasaisina, mutta ohran tuotantoalan arvioidaan laskevan hieman.

EU28 -alueen viljatuotantoalan kaudella 2017/18 ennustetaan laskevan 56,6 milj. hehtaariin (2016/17: 56,9 milj. ha). Vehnän ja syysohran kylvöalojen arvioidaan pysyvän kauden 2016/17 tasolla. Jos kuivat kylvöolosuhteet jatkuvat edelleen, tulee vaikutus vehnän ja syysohran kylvöalaan olemaan negatiivinen erityisesti läntisissä EU-maissa.

Ennusteet voivat kuitenkin muuttua vielä voimakkaastikin riippuen tulevien viikkojen ja kuukausien sääolosuhteista. Öljykasvien kylvöalojen sen sijaan ennustetaan nousevan lievästi 12,1 miljoonaan hehtaariin (2016/17: 12 milj. ha). Erityisesti rapsin kylvöala nousee kuivista kylvöolosuhteista huolimatta. 

Lähde: Strategie Grains, Grain Report No 286 / 20 October 2016