UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljatase ja maatilojen sadonkäyttötilasto julkistettiin

Päivi Tähtinen (paivi.tahtinen a vyr.fi), 8.9.2016

Luonnonvarakeskus (LUKE) julkaisi tänään lopullisen Viljataseen 2014-15 ja taseen 2015-2016 ennakon. Luke julkaisi myös tilaston maatilojen sadonkäytöstä. Viljantuotanto laski kymmeneksen vuonna 2015. Kauran käyttö elintarvikkeena on saavuttamassa rukiin tason.

Maatiloilla kuluu suurin osa sadosta

Viljaa tuotettiin vuonna 2015 yhteensä 3,6 miljardia kiloa, mikä oli 10 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimainen viljankäyttö oli satovuoden 1.7.2015–30.6.2016 aikana 3,0 miljardia kiloa. Kotieläinten ruokintaan käytettiin noin 2,0 miljardia kiloa, eli 2/3 viljankäytöstä.  Syksyn 2015 ja kevään 2016 kylvöihin käytettiin noin 260 miljoonaa kiloa viljaa. Arviolta noin viidennes vuoden 2015 sadosta oli seuraavan satovuoden vaihteessa eli 1.7.2016 maatiloilla varastossa.

Elintarviketeollisuus ja viljan vienti

Ruokakäyttöön viljaa kului noin 430 miljoonaa kiloa, josta vehnää oli yli puolet, ruista viidennes ja kauraakin lähes viidennes. Tilastossa ruokakäyttö sisältää myös myllytuotteiden viennin. Kauran käyttö elintarviketeollisuudessa kasvoi 10 % kaurahiutaleiden kotimaan kulutuksen ja viennin myötä, mutta vehnän käyttö laskee 2 % vuosivauhtia.

Viljan vienti (jyvinä) väheni edellisvuodesta samassa suhteessa kuin viljasato eli satovuoden aikana vietiin 660 miljoonaa kiloa, kun vuotta aiemmin vienti oli 1010 miljoonaa kiloa. Eniten vietiin kauraa eli noin 290 miljoonaa kiloa. Viljaa tuotiin 33 miljoonaa kiloa, josta 2/3 oli ruista.

Viljataseen tiedot satovuodelta 1.7.2015 – 30.6.2016 ovat vielä ennakollisia ja ne tarkentuvat syyskuussa 2017. Viljataseen 2014 - 2015 tiedot tarkentuivat nyt lopullisiksi. Tilastojulkistus on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa stat.luke.fi/viljatase-2015-2016-ennakko-ja-2014-15-lopullinen_fi

Maatilojen sadonkäyttötilasto (Luke) on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa stat.luke.fi/maatilojen-sadonk%C3%A4ytt%C3%B6-2015%E2%80%932016-ennakko-ja-2014-2015-lopullinen_fi

Lisätietoja ruoka- ja luonnonvaratilastoista saat sähköpostiosoitteesta stat a luke.fi.