UUTISIA VILJAKETJUSTA

Sadon määrässä ja laadussa EU:n sisällä huomattavaa vaihtelua

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 16.9.2016

Viljan puinnit on saatu päätökseen suurimmassa osassa EU:ta lukuun ottamatta Suomea ja Baltian maita, joissa sadonkorjuuta vielä viimeistellään. Ranskalaisen analyytikkofirman Strategie Grainsin mukaan sadon määrissä esiintyy EU-tasolla huomattavaa vaihtelua.

Sato on erinomainen Etelä-, Kaakkois- ja Keski-Euroopassa, kun taas Länsi- ja Pohjois-Euroopassa puitu sato on heikompi. Ranskassa tilanne on tänä vuonna suorastaan katastrofaalinen. Strategie Grains arvioi EU:n viljan kokonaistuotannon laskevan 295,8 miljoonaan tonniin. Kauden 2015/16 tuotanto oli kokonaisuudessaan 308,9 miljoonaa tonnia.

Vehnän tuotantoennustetta alennettiin Strategic Grainsin toimesta 136,5 milj. tonniin. Elokuussa arvio oli vielä 137,9 milj. tonnia. Kaudella 2015/16 vehnää tuotettiin 151,2 milj. tonnia. Eniten tuotantoennusteet ovat laskeneet kuukauden takaisesta Saksassa, Ranskassa sekä Belgiassa/Luxembourgissa. Samalla nostettiin (suluissa 2015/16 kauden luvut) vehnän kysyntäennustetta 120,7 milj. tonniin (122,7 milj. tn). Vientiin ennustetaan edelleenkin reilua pudotusta 23,7 milj. tonniin (31,8 milj. tn). Myös varastojen ennakoidaan laskevan 10,8 milj. tonniin (14,5 milj. tn).

Strategie Grains arvioi myllykelpoisen vehnän osuuden EU:ssa laskevan 59 prosenttiin. Kasvukaudella 2015/16 vastaava osuus oli 71 prosenttia.  Myllyvehnän osuus Kaakkois-Euroopassa on suurempi kuin viime vuonna, mutta ei kuitenkaan riittävä kompensoimaan suuria sadonmenetyksiä Ranskassa, Baltian maissa ja Puolassa.

Ohran tuotannon arvioidaan laskevan EU:ssa 60 milj. tonniin (61,2 milj. tonnia). Tuotanto on laskenut merkittävimmin Belgiassa/Luxembourgissa, Tanskassa, Ranskassa ja Espanjassa.  Syitä laskuun ovat alhaisemmat hehtaarisadot sekä kutistunut ohran viljelypinta-ala. Mallasohran laatuvaatimukset täyttävän kevätohran osuuden arvioidaan laskevan huomattavasti Ranskassa, Tanskassa ja Saksassa, kun tilannetta verrataan viime vuoteen.  

Lähde: Strategic Grains, September 2016

Viljaviesti on tällä viikolla tauolla. Ilmoittelemme, kun saatte seuraavan kerran lukea viljamarkkinoiden tapahtumista viljaviestin muodossa!