UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kotimaan viljatasearviot päivitetty

Katri Ala-Kleemola (katri.ala-kleemola a vyr.fi), 2.9.2016

Kotimaan viljatasearvio 2015/16 päivitettiin VYR:n työryhmässä viime viikolla. Myös ensimmäinen tasearvio markkinointikaudesta 2016/17 on julkaistu.

VYR:n viljamarkkinatyöryhmä päivitti kotimaan viljatasearviot viime viikolla. Viljataseisiin tehtiin alla luetellut muutokset ja ne löytyvät oikeanpuoleisesta palkista (PDF)

Viljatasearvio 2015/16

Tasearvioon on päivitetty vienti- ja tuontimäärät Tullin tilastoihin perustuen (tilanne toukokuun loppuun mennessä), teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilanne Luken tilastoon perustuen (tilanne kesäkuun loppuun mennessä). 

Vertailuluvut ovat edellisestä tasepäivityksestä 16.6:

VEHNÄ:

Käyttö rehuksi teollisuudessa                223 000 tn vrt. 222 000 tn

Käyttö ruoaksi teollisuudessa                243 000 tn vrt. 245 000 tn

RUIS:

Tuonti                                                         19 000 tn vrt. 17 000 tn

Käyttö ruoaksi teollisuudessa                89 000 tn vrt. 87 000 tn

OHRA:

Käyttö rehuksi teollisuudessa                214 000 tn vrt. 233 000 tn

Teollinen käyttö                                        301 000 tn vrt. 302 000 tn

Käyttö ruoaksi teollisuudessa                12 000 tn vrt. 13 000 tn

KAURA:

Käyttö rehuksi teollisuudessa                203 000 tn vrt. 215 000 tn

Käyttö ruoaksi teollisuudessa                80 000 tn vrt. 78 000 tn

Luonnonvarakeskuksen tilastoon perustuen kaikilla viljoilla teollisuuden ja kaupan varastot kasvoivat.

Lisäksi taseeseen tehtiin asiantuntijoiden arvioihin perustuen seuraavat muutokset:

  • Kaikkien viljojen maatilavarastoja laskettiin
  • Kauran vientiä nostettiin 
  • Kauran käyttöä rehuksi maatiloilla laskettiin
  • Rukiin vientiä laskettiin

Viljatasearvio 2016/17

Kyseessä on ensimmäinen viljatasearvio markkinointikaudesta 2016/17. Tasearviossa on käytetty tuotantotietoina Luken ennakkosatotilaston (26.8.) tietoja. Vienti- ja tuontiarviot perustuvat asiantuntijoiden arvioihin. Arviot viljan käytöstä on otettu 2015/16 tasearviosta ja niitä muutettiin seuraavasti:

  • Vehnän käyttöä rehuksi maatiloilla laskettiin
  • Ohran käyttöä rehuksi teollisuudessa laskettiin
  • Kauran käyttöä rehuksi maatiloilla ja teollisuudessa nostettiin
  • Kaikkien viljojen varastoja kaupassa ja teollisuudessa laskettiin