UUTISIA VILJAKETJUSTA

Eviralta väliaikatietoja viljasadon laadusta

Katariina Mattila (katariina.mattila a vyr.fi), 23.9.2016

Tämänsyksyisen viljasadon laatu vaihtelee suuresti johtuen kasvukauden sääolosuhteiden vaihteluista. Evira seuraa viljasadon laatua viljelijöiltä kerättyjen näytteiden avulla. Ohessa katsaus valtakunnalliseen tilanteeseen 22.9.2016.

Kevätvehnän laatu vaikuttaa Eviran laatuseurannan mukaan olevan viime vuotta parempi.  Vuosi sitten vehnäsadon laatua heikensi matala valkuaispitoisuus ja sakoluku, joka laski puintien viivästyessä. Tänä vuonna kevätvehnän keskimääräinen sakoluku on 293 (tilanne 22.9.2016), joka on huomattavasti viime vuoden valtakunnallista keskiarvoa korkeampi (2015: 219). Myös valkuaispitoisuus 12,7 % on hieman vuodentakaista korkeammalla tasolla (2015: 12,0 %). Hehtolitranpaino 79,8 kg sen sijaan on viime vuotta alhaisempi (2015: 80,9 kg/hl).

Tämänsyksyisen ruissadon keskimääräinen sakoluku 139,9 on merkittävästi viime vuotta alhaisemmalla tasolla (2015: 216). Rukiin laatua mittaava sakoluku kertoo monipuolisesta ruissadosta – myös matalamman sakoluvun ruista on siis tänä syksynä tarjolla. Hehtolitranpaino 78,1 kg sen sijaan näyttää tämänhetkisen tilanteen mukaan olevan hieman viime vuoden tasoa korkeampi (2015: 77,2 kg/hl).

Mallasohran keskimääräinen hehtolitranpaino näyttää jäävän alhaiseksi, 68,6 kg tasolle (2015: 70,1 kg/hl). Valkuaispitoisuus on laatuseurannan tämänhetkisen tilanteen mukaan 9,5 % (2015: 10,3 %) ja tärkkelyspitoisuus 63,8 % (2015: 63,2 %). Mallasohran keskimääräinen lajitteluaste 89,1 % on viime vuotta parempi (2015: 86,4 %). Suuret jyvät parantavat sadon laatua viime vuodesta. Eviran laatuseurannassa ei määritetä mallasohran itävyyttä.

Ohran (muut kuin mallasohralajikkeet) keskimääräinen HLP näyttäisi laskevan viime vuodesta 65,0 kiloon (2015: 66,4 kg/hl). Valkuaispitoisuus on hieman viime vuotta korkeampi 11,0 % (2015: 10,7). Ohran tärkkelyspitoisuus 61,9 % on seurannan tämänhetkisen tilanteen mukaan viime vuoden tasolla. Surkastuneiden jyvien osuus on 2,4 % (2015: 2,6 %).

Kauran keskimääräinen HLP 57,1 kg (2015: 57,7 kg/hl) on valtakunnallisella tasolla aavistuksen viime vuotta alhaisempi. Surkastuneiden jyvien osuus 5,8 % näyttäisi olevan tänä vuonna korkeampi (2015: 5,4 %).  VYR:n asiantuntijoilta ja teollisuudelta saamien ennakkotietojen mukaan korkeita DON-pitoisuuksia esiintyy tavanomaista enemmän. Viljan vastaanotossa ollaan tarkkana. Myös tiloilla kotieläinten rehuksi käytettävät erät on tärkeää tuntea.

Luomuruis ei häviä 137,4 sakoluvullaan ja 77,8 kg hehtolitranpainollaan merkittävästi tavanomaisella tuotantotavalla tuotetulle rukiille. Luomukauran keskimääräinen HLP on 57,7 kg (2015: 58,3 kg/hl) ja valkuaispitoisuus 12,4 % (2015: 11,6). Luomukaurassa surkastuneiden jyvien osuus 4,9 % on viime vuotta pienempi (2015: 5,9 %).

Evira julkaisee laajan kokonaiskatsauksen viljasadon laadusta alkuvuodesta 2017.  

Lähteet: Evira, Viljasadon laatu 2015 www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/viljan-laatu/tilastot-viljasadon-laadusta/viljasadon_laatu_2015/

Evira, Viljasadon laatu 2016 www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/viljan-laatu/viljasadon-laatuseuranta/