UUTISIA VILJAKETJUSTA

Vehnän vienti piristyi keväällä

Katri Ala-Kleemola (katri.ala-kleemola a vyr.fi), 12.8.2016

Huhtikuussa vehnää lähti vientiin 59 300 tonnia, toukokuussa lähes saman verran 52 500 tonnia. Kauraa vietiin huhtikuussa 24 000 tonnia ja toukokuussa 17 600 tonnia. Ohraa vietiin huhtikuussa 4 200 tonnia, toukokuussa ei ollenkaan.

Huhtikuussa ohrasta suurin osa suuntasi Ruotsiin (3 200 tn), toukokuussa laivat pysyivät satamassa. Kauralaivat suuntasivat Alankomaihin (10 100 tn) ja Saksaan (12 000 tn), toukokuussa kauraa päätyi eniten Iso-Britanniaan (7 100 tn) ja Saksaan (5 500 tn). Vehnän vienti kohdistui huhtikuussa Marokkoon (31 800 tn) ja Espanjaan (27 500 tn). Toukokuussa vehnälaiva lähti Vietnamiin (52 500 tn).

Toukokuun loppuun mennessä 2015/16 satokaudella on viety yhteensä vehnää 182 700 tn, ohraa 86 200 tn ja kauraa 269 000 tn.

Viljojen vienti ja tuonti satokausittain

Kesäkuussa vientitodistuksia haettiin kauralle 1 300 tn, vehnälle 4 600 tn ja ohralle 2 900 tn. Rukiille lupia haettiin 105 tn. Uudella satokaudella 2016/17 vientitodistuksia on viikkoon 31 mennessä haettu (5 viikkoa kauden alusta) kauralle 13 700 tn, ohralle 30 300 tn ja rukiille 21 tn.

Vientitodistus tarvitaan, kun viljaa viedään EU:n ulkopuolisiin maihin. Todistusten voimassaolo vaihtelee haettavan tuotteen CN koodin (tullinimike) mukaan ja sen mukaan onko kyseessä pikalupa vai ei. Voimassaoloaika on joko 60 päivää tai neljä kuukautta (hakemuskuukausi + neljä seuraavaa). Todistukset haetaan Mavilta.