UUTISIA VILJAKETJUSTA

Varastoissa on ennätysmäärä viljaa, tiedottaa Luke

Katri Ala-Kleemola (katri.ala-kleemola a vyr.fi), 11.8.2016

Teollisuuden ja kaupan varastoissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 555 miljoonaa kiloa viljaa. Määrä on noin kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten. Viljamäärä on myös suurin kahdeksaan vuoteen.

Eniten varastoissa oli ohraa, 215 miljoonaa kiloa, ja määrä onkin kasvanut puolella viime vuoden kesäkuusta. Rukiin varastot ovat pienemmät, 66 miljoonaa kiloa, ja myös ne ovat kasvaneet puolella. Vehnää varastoissa oli 145 miljoonaa kiloa ja kauraa 129 miljoonaa kiloa.

– Rypsin ja rapsin varastot olivat kesäkuussa 15 miljoonaa kiloa, eli ne ovat noin kolminkertaiset verrattuna viime vuoden tilanteeseen, kertoo aktuaari Sirpa Karppinen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Maatiloilta markkinoille eniten ohraa

Suomen pelloilla tuotetusta viljasta noin puolet myydään viljan välittäjille tai suoraan teollisuudelle. Loput käytetään maatiloilla lähinnä rehuna. Satovuoden 1.7.2015–30.6.2016 aikana maatilat myivät yhteensä kaksi miljardia kiloa viljaa ja yhteensä 66 miljoonaa kiloa rypsiä tai rapsia.

ostot 2 2016

Eniten kauppaan tuli satovuoden aikana ohraa, yhteensä 743 miljoonaa kiloa. Tästä viidennes on mallasohraa. Määrät ovat kuitenkin edellistä satovuotta pienempiä.

Vehnää päätyi maatiloilta markkinoille lähes yhtä paljon kuin ohraa, yhteensä 629 miljoonaa kiloa. Vehnästä yksi kolmannes ostettiin leipävehnänä ja kaksi kolmannesta rehuvehnänä. Vuotta aikaisemmin leipävehnän osuus oli suurempi, lähes puolet.

Kauraa kauppaan tuli 545 miljoonaa kiloa eli lähes yhtä paljon kuin edellisenä satovuonna.

– Ruista ostettiin maatiloilta 90 miljoonaa kiloa eli enemmän kuin edellisen satovuoden aikana. Syynä tähän on hyvä ruissato vuonna 2015, Karppinen sanoo.

Viljan tuottajahintoja seurataan kuukausittain. Vehnän, ohran ja kauran keskimääräinen tuottajahinta on ollut laskusuunnassa alkuvuoden 2016. Kesäkuussa leipävehnän keskimääräinen tuottajahinta oli 145 euroa tuhannelta kilolta, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rehuohran keskimääräinen tuottajahinta oli 127 euroa tuhannelta kilolta, mikä on viisi prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Vehnän käyttö rehuteollisuudessa lisääntyi

käyttö teollisuus 2 2016

Rehuteollisuus käytti satovuoden 2015−2016 aikana viljaa yhteensä 640 miljoonaa kiloa, josta vehnää oli reilu kolmannes. Ohran ja kauran osuudet olivat vajaat kolmannekset. Edelliseen satovuoteen verrattuna vehnän käyttö on lisääntynyt 15 prosenttia ja kauran neljä prosenttia, kun taas ohran käyttö on vähentynyt seitsemän prosenttia.

käyttö rehuksi 2 2016

Karppisen mukaan elintarviketeollisuus käytti yhteensä 424 miljoonaa kiloa viljaa. Yli puolet käytetystä viljasta on vehnää. Rukiin ja kauran osuudet ovat noin viidesosia käyttömäärästä ja ohran osuus on hyvin pieni, noin kolme prosenttia.

käyttö elintarvike 2 2016

Tilaston taustaa

Viljan osto- eli kauppaantulotiedot kerätään neljännesvuosittain Suomen kaikilta yrityksiltä, jotka ostavat viljaa tai rypsiä ja rapsia suoraan maatiloilta. Kotimaisen ja ulkomaisen viljan käyttötiedot kerätään neljännesvuosittain elintarvike- ja rehuteollisuudelta sekä muulta viljaa käyttävältä teollisuudelta. Varastotiedot kerätään puolivuosittain kaikilta yrityksiltä, joilla on viljavarastoja kesä- tai joulukuun lopussa.

Teksti: Luonnonvarakeskuksen tiedote 10.8.2016

Kaaviot: VYR, lähde Luke