UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljelijän vieraskynä

Katri Ala-Kleemola (katri.ala-kleemola a vyr.fi), 22.6.2016

Viljelijän vieraskynä on juttusarja, jossa viljelijät kertovat omin sanoin työryhmätoiminnan herättämistä ajatuksista. Tällä kertaa vuorossa mietteitä työryhmän tila- ja yritysvierailuilta.

Erilaiset tuotantosuunnat, samanlaiset tavoitteet

Vietimme viljelijätyöryhmän kanssa kesäkuun puolessavälissä mielenkiintoisen päivän kauniissa säässä Mäntsälässä sekä Lahdessa. Kävimme tutustumassa aluksi Etu-Heikkilän tilalla, jossa esittelijänä toimi tilan isäntä Kalle Vuori.

Oli hienoa päästä tutustumaan ison viljatilan toimintaan, sen siistiin toimintaympäristöön ja vertailla eroja ison kotieläintilan tapaan tehdä asioita. Kallen tilan päätuotteet olivat vuodesta riippuen mallasohra, myllyvehnä sekä öljykasvit. Omalla perhetilalla sen sijaan tuotetaan laadukasta rehuviljaa. 

Huomasin nopeasti toimintatapojen ja ajatusmaailman olevan kahden tilan välillä yllättävän samanlainen. Voisin kutsua tällaisia tiloja niiksi, jotka määrätietoisesti kehittävät omaa toimintaansa ja hakevat parasta taloudellista tulosta satoon/viljelyyn panostamalla. 

Tehokkuuteen ja työssäjaksamiseen kannattaa panostaa

Tehokkuutta haetaan käyttämällä uusimpia lajikkeita sekä kasvinsuojeluaineita ja näiden hankinnat mahdollisuuksien mukaan kilpailutetaan useamman tilan yhteisostoilla. On panostettu paljon viljetekniikkaan ja automaation, joka tuo työhön mielekkyyttä ja tarkkuutta sekä auttaa jaksamaan varsinkin tehdessä työtä yksin tai pienellä porukalla.

Olemassa olevalta pinta-alalta halutaan mahdollisimman hyvä tulos, joten peltojen kasvukunnosta pidetään huolta ojituksilla/kalkituksilla. Mielenkiintoa löytyi tilojen välisiin yhteistyöhönkin, jolloin koneet saadaan tehokkaampaan käyttöön. Aina tälläinen koneyhteistyökuvio ei ole toimiva vaan vaatii nimenomaan yhtäläisen ajatusmaailman sekä hyvät henkilökemiat.

Rohkeilla investoinneilla turvataan tulevaisuuden kasvumahdollisuudet

Tilan isäntä herätti kateellisuutta kertoessaan, miten kauimmat pellot sijaitsevat 5m säteellä tilakeskuksesta. Kyseessä on mittava kustannusetu ja auttaa paljon, kun tekee peltotyöt pienen porukan voimin. Varsinais-Suomen tiiviillä kotieläinseudulla pinta-alan kasvaessa etäisyydet kasvavat tai vaihtoehtoisesti joudut maksamaan kohtuutonta vuokraa pellosta. Useinkaan näillä lohkoilla ei kasvukunto kuitenkaan ole omien peltojen tasolla.

Investointien suhteen kehittyvä tila yleensä suuntaa katseensa tulevaisuuteen. Lisätään kerralla kapasiteettia sen verran,että pystytään hoitamaan laajentunut tuotanto myöhemminkin. Tällainen investointi on ehkä tietoinen riski, mutta maksaa itsensä takaisin sillä, ettei parin vuoden päästä tarvitse taas lisätä esim. kuivauskapasiteettia. Tämä ajatus oli myös Kalle Vuoren kuivuri-investoinnin pohjana. 

Teollisuuden lämmin vastaanotto sai kiitosta

Vierailimme päivän aikana myös Fazer Myllyllä sekä Viking Maltilla Lahdessa. Päällimmäisenä vierailuista jäi mieleen ammatillisuus, siisteys sekä jäätävä teollinen tehokkuus tuotannossa, johon myös maatilan puolella tulisi pyrkiä. Myös lämmin suhtautuminen teollisuuden puolelta viljelijöiden suuntaan sai kiitosta. 

Olisiko niin, että tilojen vähentyessä suorat henkilökohtaiset kontaktit laatuviljan tuottajiin nähdään entistä tärkeämpänä.

Tekstin takana

Aapo Isotalo

aapo

Kirjoittaja on varsinaissuomalainen kananmunantuottaja, joka katselee maataloutta myös diplomi-insinöörin silmin.