UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljamarkkinakatsaus: Maailmanmarkkinat

Katri Ala-Kleemola (katri.ala-kleemola a vyr.fi), 23.6.2016

Katsaus tuotantonäkymiin 2016/17 kaudelle, kasvukauden kuulumisiin ja hintakehitykseen maailmanmarkkinoilla.

Tuotantonäkymät 2016/17 kaudelle

Ennusteen tekijästä riippuen maailman vehnän tuotantoennuste liikkuu nyt välillä 722 – 731 milj. tonnia. Tällä kaudella tuotanto on asettumassa välille 729 - 736 milj. tonnia. Varastot on ennustettu pian alkavalla uudella markkinointikaudellakin suuriksi (216-258 milj. tonnia), kun tällä kaudella ennuste on 211-243 milj. tonnia. Vehnän kysyntä on asetettu tulevalle kaudelle 708 – 719 milj. tonniin, kun tällä hetkellä kuluvan kauden arvio on 716-718 milj. tonnia. 

Maissilla tuotantoennusteet ovat 1 003 – 1 027 milj. tonnia, tällä kaudella tuotettiin huomattavasti vähemmän (966 – 1 004 milj. tonnia). Varastotilanne on arvioitu 205 – 214 milj. tonniin, nykyisen kauden arvio on 205 – 296 milj. tonnia. Kulutuksen ennustetaan kasvavan, arviot liikkuvat nyt välillä 1 003-1 029 milj. tonnia.

Soijapavulla kuluvan kauden tuotanto on asetettu tasolle 320 – 324 milj. tonnia, nykyisen kauden ennuste on hieman alempi 313 – 314 milj. tonnia. Varastojen ennustetaan pienenevän tulevalla kaudella jopa 8-19 %. Kysynnän on ennustettu kasvavan 317-318 milj. tonnista tasolle 325-330 milj. tonnia. 

Maailman viljatase
  • Eri ennustajatahojen tasearviot tästä
     
    Hintakehitys markkinointikaudella 2015/16

Kansainvälisen viljaneuvoston (IGC) teknisistä ongelmista johtuen tuoreita hintatietoja ei ole saatavilla.

Maissin lähimmän futuurinoteerauksen kehitys Chicagon pörssissä (CME) on ollut nousujohteinen viime kuukaudet. Hintaa ovat tukeneet uutiset mm. Brasilian kuivista sääolosuhteista, joiden on arvioitu verottavan suuren maissintuottajamaan tuotantomääriä. Brasilia tuottaa vuosittain yli 80 milj. tn maissia, tämän kauden ennuste tuotannosta on asetettu 78,5 milj. tonniin. 


Soijan futuurihinnat ovat olleet nousussa jo useamman kuukauden. Kuluvan ja tulevan kauden taseen mukaan soijan kulutus kasvaa ja varastot pienenevät. Hintoja ovat tukeneet myös uutiset Argentiinan, suuren soijamaan, märistä sadonkorjuuolosuhteista. Argentiinan sääolosuhteet ovat alentaneet tuotantoennustetta merkittävästi tälle kaudelle, normaalina vuonna maassa tuotetaan noin 60 milj. tonnia soijapapua.

Vehnän futuurihintojen kehitys Chicagossa on markkinointikauden alusta ollut pääsääntöisesti laskusuunnassa. Vielä muutama kuukausi sitten maailman vehnätaseen arvioitiin olevan tulevalla markkinointikaudella nykyistä lähempänä tasapainotilaa, mutta tuoreimmat raportit ovat nostaneet varastoennusteita jälleen lähelle ennätyslukemia.


Kasvukauden kuulumisia maailmalta

Yhdysvalloissa syysvehnien sadonkorjuu etenee, puinneista on nyt tehtynä noin neljännes. Satotasojen on kerrottu olevan hyviä, mutta valkuaispitoisuus on jäänyt alakanttiin. Soijapavun kylvöt etenevät lähelle loppua hyvässä säässä ja ovat aikataulullisesti selvästi viime vuotta edellä. 

Venäjällä ja Ukrainassa vehnän satoennusteet kasvavat, mutta kasvukauden lopulle osunut märkä jakso on voinut vaikuttaa valkuaispitoisuuteen laatua alentavasti. Paikallinen analyytikkoporukka on nostanut ennustetta Ukrainan vehnän tuotannosta ja samoin sen viennistä. 13,3 milj. tonnin vientiennuste on kuitenkin kuluvan kauden 16,6 milj. tonnin alapuolella. 

Argentiinassa vehnän kylvöistä kolmannes on jo tehtynä kuivan sään ansiosta. Kaikesta huolimatta kylvöt ovat merkittävästi viime vuotta jäljessä. Maissin sadonkorjuu etenee selvästi viime vuoden tahdista jäljessä, mutta keskisatojen on raportoitu olevan parempia. Soija on lähes kylvetty, mutta kauden 2016/17 kylvöalan on ennustettu olevan viime vuotta pienempi. Soija-alaa on korvattu maissilla.

Brasiliassa toisen maissisadon sadonkorjuuta on aloitettu ja hinnat ovat lähteneet laskuun. Toinen maissisato kärsi kasvukaudella kuivuudesta ja arviot sen vaikutuksesta tuotantomääriin nostivat paikallisia maissinhintoja. Hinnat alkoivat aiheuttaa kotieläintilallisille jo taloudellisia vaikeuksia. 

CME aloittaa uuden vehnän futuurikaupan euroissa

Chicagon markkinapörssi (CME) ilmoitti alkuviikolla uudesta vehnän futuuri- ja optiokaupasta, jota tullaan tekemään euroissa ja suhteessa Ranskan Rouenin markkoihin. Sopimusmalli on lopputulosta ranskalaisten tuottajien tyytymättömyydestä Pariisin pörssin (Euronextin) toimintaan.

Uusi sopimus tarjoaa paremman riskinhallintavälineen, joka heijastelee tehokkaammin fyysistä varastomarkkinaa EU:ssa. Malli eroaa Pariisin Euronextin versiosta siten, että siilot sijoittuvat sisämaahan eri puolille pohjoista Ranskaa. Sopimuksen käyttäjillä on mahdollista toimittaa vilja siiloihin joko heti tai myöhemmällä toimitusajalla. Uuden toimitustavan uskotaan olevan sopimuksen myyntivaltti, samaa tapaa käytetään myös CME:n vehnäsopimuksissa USA:ssa. 

Syyskuussa avataan joulukuun toimitussopimus ja seitsemän muuta toimituskuukautta kaupankäyntiä varten. Yksi sopimus edustaa 50 tonnin vehnäerää, jolle on asetettu vaatimukset 10,5 % valkuaisesta ja 170 sakoluvusta. Euronextin sopimuksessa ei vastaavanlaisia vaatimuksia ole tällä hetkellä, mutta ensi vuonna sopimuksiin tulee vaatius 11 % valkuaisesta ja 220 sakoluvusta.