UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljamarkkinakatsaus: Kotimaa

Katri Ala-Kleemola (katri.ala-kleemola a vyr.fi), 23.6.2016

Katsaukset kotimaan viljatasearvion päivitykseen sekä loppua lähenevän markkinointikauden viljojen hintakehitykseen.

Kotimaan viljatasearvio markkinointikaudelle 2015/16 päivitetty

Kotimaan viljatasearvio päivitetään neljästi vuodessa VYR:n viljamarkkinatyöryhmässä, joka koostuu jäsenistön asiantuntijoista. Viimeisin päivitys taseeseen tehtiin 16.6. järjestetyssä työryhmän kokouksessa. Alle on koottu viljatasearvioon tehdyt muutokset.  

Vehnä: Arviota siemenkäytöstä laskettiin 62 000 tn (-13 000 tn), käyttöä rehuksi teollisuudessa laskettiin 222 000 tn (- 3 000 tn) ja käyttöä ruoaksi teollisuudessa laskettiin 242 000 tn (-13 000 tn). Arviota vehnän viennistä nostettiin tasolle 241 000 tn. 
 
Ruis: Nostettiin arviota tuonnista 17 000 tn (+2 000 tn) ja laskettiin arvioitua siemenkäyttöä 4 000 tn (-2 000 tn). Kauden loppuvarastoja nostettiin sekä teollisuudella ja kaupalla että maatiloilla.

Ohra: Laskettiin arviota siemenkäytöstä 124 000 tn (-41 000 tn), laskettiin arviota käytöstä rehuksi teollisuudessa 233 000 tn (-41 000 tn) ja nostettiin arviota teollisesta käytöstä 296 000 tn (+93 000 tn). Arviota ohran tuonnista nostettiin 3 000 tn (+2 000 tn) sekä rehukäyttöä maatiloilla 760 000 tn (+10 000 tn). Kauden loppuvarastoja nostettiin sekä maatiloilla että teollisuudella ja kaupalla.

Kaura: Arviota käytöstä rehuksi teollisuudessa laskettiin 215 000 tn (-10 000 tn) ja nostettiin käyttöä ruoaksi teollisuudessa 78 000 tn (+3 000 tn). Arviota kauran tuonnista nostettiin 3 000 tn (+1 000 tn) ja vientiä nostettiin 270 000 tn (+30 000 tn). Kauran käyttöä energiaksi tiloilla laskettiin 5 000 tn (-25 000 tn).

Vienti- ja tuontimäärät on päivitetty Tullin tilastoihin perustuen, teollisuuden käyttöarviot perustuvat Luken tilastoon teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilanteesta. Lisäksi päivityksessä on huomioitu HVK:n varastojen purkutoimet sekä asiantuntijoiden näkemykset.

Viljatase 2015/16

Kotimaan hintakehitys

Viljojen hinnat pysyttelivät kesäkuussa lähes toukokuun vertailuhetken tasolla. Futuurinoteerauksista leipävehnän, kauran, suurimokauran ja rukiin hinnoissa tapahtui pientä laskua. Merkittävin lasku vertailuhetkien välillä osui rypsille ja rapsille. Toukokuussa rypsin ja rapsin ostohintojen vaihteluväli oli 346-368. Lokakuun rapsifutuuri kävi vielä kesäkuun puolivälissä 356-378 euron välillä, mutta laski jälleen viime viikon päätteeksi.

Luomuviljojen puolella luomurehuvehnän ja härkäpavun hinnat nousivat toukokuuhun verrattuna. Muuten hintakehitys oli melko vähäistä. Futuurihinnoittelussa muutoksia oli niin ikään ylöspäin rehuvehnällä ja härkäpavulla.
 
Vanhemmat vertailutaulukot löytyvät tästä 


Kotimaassa tällä markkinointikaudella (vko 23 mennessä) hinnat olivat monella viljalla korkeimmillaan alkukaudesta. Rehuvehnän hinta oli heinä-elokuussa 145 €/tn ja alimillaan nyt maaliskuusta alkaen 124 €/tn. Rehuohran hintapiikki oli 143 €/tn niin ikään elokuussa ja alimmilleen (121 €/tn) hinta laski toukokuun lopulla.

Rukiin hinta oli vielä heinä-elokuussa 180 €/tn ja kävi alimillaan sekä lokakuussa että helmikuun lopulla ollen 168 €/tn. Rypsin ja rapsin hintanoteeraus oli elokuun alussa korkeimmillaan 378 €/tn ja laski pohjalukemiin (340 €/tn) maaliskuun aikana. Poikkeuksena kuvioon on leipävehnä, jonka hintanoteeraus oli korkeimmillaan marras-joulukuussa (170 €/tn). 

Käytössä oleva maatalousmaa 2016

Luonnonvarakeskus Luke julkaisi viikko sitten ennakollisen käytössä oleva maatalousmaa vuonna 2016 tilaston. Tilaston mukaan eniten viljelyalaa kasvatti rapsi (+63 %) ollen yhteensä 61 800 hehtaaria. Tänä vuonna rapsi ylitti ensimmäistä kertaa rypsin viljelyalan (30 900 ha). Rypsiala laskikin 17 % viime vuodesta.

Pinta-ala kasvoi härkäpavulla 16 800 hehtaariin (+26 %) ja kuminalla 20 700 hehtaariin (+23 %). Kovan buumin alla elävä kaura nosti kylvöpinta-alaansa tänä vuonna 7 % ollen yhteensä 329 000 hehtaaria.

Eniten laskivat tänä vuonna syyskylvöisten kasvien pinta-alat. Syysvehnä menetti pinta-alaa jopa 39 %, ollen yhteensä 25 900 hehtaaria, rukiilla pinta-alaa katsoi 16 % tasolle 25 000 hehtaaria. 

Luken tilasto tästä