UUTISIA VILJAKETJUSTA

Suomi esittää komissiolle muutoksia EU:n tuotantosidonnaiseen viljelijätukeen ja perustukeen

Katri Ala-Kleemola (katri.ala-kleemola a vyr.fi), 10.6.2016

Hallitus hyväksyi Suomen esitykset EU:n tuotantosidonnaisen tuen ja perustuen muutoksista, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Muutokset koskevat perustuen korotukseen liittyvää prosenttia, nautapalkkion ja peltokasvipalkkion määrärahaosuuden säilyttämistä sekä lammas- ja vuohipalkkion tiettyjä ikä-, teuraspaino- sekä karitsointiehtoja. Maataloushallinnon ja tuottajajärjestöjen yhteistyössä valmistelemat muutokset koskevat tukivuosia 2017–2020 edellyttäen, että komissio hyväksyy ne.

Komissiolle esitetään, että EU:n suoriin tukiin kuuluvan perustuen korotusvaraus pienennetään nykyisestä kolmesta yhteen prosenttiin. Muutos ei vähennä viljelijöille maksettavan tuen määrää. Muutoksen tavoitteena on, että säädetyt enimmäismäärät saataisiin maksettua viljelijöille mahdollisimman täysimääräisesti.

Tuotantosidonnaisen tuen osuus EU:n suorista tuista säilytetään ennallaan

Tuotantosidonnainen tuki on EU:n täysin rahoittamaa suoraa tukea, jonka toimeenpano on jäsenmaalle vapaaehtoista. Komissio hyväksyi vuonna 2015 Suomen esityksen maksaa tukea enintään 20 prosenttia eli noin 104,6 miljoonaa euroa koko suorien tukien enimmäismäärästä. Prosenttiosuutta Suomessa tuli komission päätöksen mukaan kuitenkin asteittain alentaa siten, että vuonna 2020 osuus olisi 18 prosenttia.

Prosenttiosuuteen haetaan nyt komissiolta muutosta siten, että vuoden 2016 osuus suorista tuista jäisi ennalleen vuoteen 2020 asti. Tuotantosidonnaista tukea maksettaisiin siten 19,6 prosenttia eli vuosittain runsaat 102 miljoonaa euroa myös vuosina 2017–2020.

Prosenttiosuuden säilyttäminen ennallaan säilyttäisi myös EU:n peltokasvipalkkion kokonaismäärän vuoden 2016 tasolla siten, että valkuaiskasveille kohdennettaisiin 1,7 miljoonaa euroa sekä avomaanvihanneksille 0,2 miljoonaa euroa aiemmin päätettyä enemmän. Jos komissio hyväksyy tuotantosidonnaisen tuen prosenttiosuuden säilyttämisen vuoden 2016 tasolla, perustuen osuus säilyy ennallaan, eikä perustukea koroteta aiemmin suunnitellulla tavalla vuosina 2017–2020.

Liitteenä olevassa taulukossa näkyy tuotantosidonnaisten EU-tukien kokonaisuus ja komissiolle esitettävät muutokset. Muutosesitys on tehtävä komissiolle 1.8.2016 mennessä ja komission päätöksestä tiedotettaneen loppuvuoden 2016 aikana. Tuotantosidonnaisen tuen ehdot vuodelle 2017 vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella alkuvuonna 2017.

EU:n tuotantosidonnaiset toimenpiteet 2015-2020
13 kt, päivitetty 10.6.2016

Lähde: MMM:n tiedote 9.3.