UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljamarkkinakatsaus EU ja maailmanmarkkinat

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 6.5.2016

Viljojen kokonaistuotanto saattaa nousta uusiin ennätyslukemiin 2016/17 kaudella, ennusti Kansainvälinen viljaneuvosto (IGC) viime viikolla. Tuore ennuste on 9 milj. tonnia suurempi kuin IGC:n huhtikuun alun ennuste ja noin 1 milj. tonnia suurempi kuin arvio satokauden 2015/16 kokonaistuotannosta.

Tilannekatsaus EU:n markkinoihin

Viljanvienti on lähes viime vuoden tasolla (suluissa erotus viime vuoden vastaavaan tilanteeseen). EU:ssa on haettu viljojen vientilupia markkinointikauden alusta huhtikuun viimeiselle viikolle yhteensä 37,3 milj. tonnia (-2,4 milj. tn).  Vehnälle vientilupia on haettu tähän mennessä 26 milj. tonnille (-2,6 milj. tn). Ohran vienti on vetänyt hyvin, vientilupien määrä on tällä hetkellä 8,7 milj. tonnia (+1,1 milj. tn).

Viljan tuotantoalan ennustetaan kasvavan 2016/17 kaudella. Komissio arvioi viljojen kokonaisalan kasvavan viime vuodesta 1,5 %:a eli 57,8 milj. hehtaariin. Kokonaisala jää kuitenkin alle 2014 vuoden 58,1 milj. hehtaarin. Vehnän tuotantoalan ennustetaan pienenevän (-0,5 %) 24,1 milj. hehtaariin. Sen sijaan kasvua on ennustettu ohralla (3,5 %) 12,6 milj. hehtaariin, maissilla (3,5 %) 9,4 milj. hehtaariin, rukiilla (7,3 %) 2,1 milj. hehtaariin ja kauralla (3,1 %) 2,6 milj. hehtaariin.

Komissio on nostanut viljojen kokonaissatoennustetta 309,8 milj. tonniin, mikä on lähes viime vuoden 310,1 milj. tonnin tasolla. Vehnän satoennuste on 5,6 % pienempi kuin viime vuonna, muilla viljoilla kokonaissadon ennustetaan kasvavan. Maissin kohdalla tämä tarkoittaa lähinnä paluuta normaaliin tilanteeseen, sillä viime vuonna sato epäonnistui. Päätuottajavaltioista Espanjassa (+9,4 %), Puolassa (+5,2 %) ja Romaniassa (+4,6 %) viljojen kokonaissadon on ennustettu kasvava. Ranskassa, Saksassa ja Italiassa kokonaissadot ovat viime vuoden tasolla. Iso-Britannian ennustettu kokonaissato on yli 11 % viime vuotta pienempi.

Tilannekatsaus maailmanmarkkinoihin

Viljojen kokonaistuotanto saattaa nousta uusiin ennätyslukemiin 2016/17 kaudella, ennusti Kansainvälinen viljaneuvosto (IGC) viime viikolla. Tuore ennuste on 9 milj. tonnia suurempi kuin IGC:n huhtikuun alun ennuste ja noin 1 milj. tonnia suurempi kuin arvio satokauden 2015/16 kokonaistuotannosta. Ennustetta nostaa pääasiallisesti kohonnut maissin tuotantoennuste, sillä sekä vehnän että ohran tuotannon ennustetaan laskevan. Maissia korjattiin 2015/16 tavanomaista pienempi 973 milj. tonnin sato, jonka on nyt ennustettu kasvavan 998 milj. tonniin. Maissin tuotantoennusteita varjostaa kuitenkin edelleen Etelä-Amerikan vaihtelevat sääolosuhteet. Argentiinassa rankkasateet häiritsevät sadonkorjuuta ja Brasiliassa satopotentiaali hiipuu kuivuuden jatkuessa. Vehnän tuotantoennuste on tulevalle kaudelle nyt 17 milj. tonnia pienempi kuin 2015/16 arvio. Ennustetta on nostettu hieman huhtikuun alusta.

Soijan kokonaistuotantoennustetta 2015/16 kaudelle on laskettu 5 milj. tonnia, johtuen pääosin Argentiinan säätilanteesta. Ennustettu 318 milj. tonnin tuotanto jää vain hieman 2014/15 kauden ennätystason alapuolelle. Tuotantonäkymät 2016/17 kaudelle ovat kuitenkin houkuttelevat, sillä tuoreen ennusteen mukaan soijaa tuotettaisiin yhteensä 319 milj. tn. Samalla kuitenkin globaali kysyntää kasvaa ja loppuvarastojen on arvioitu kutistuvan jopa 16 % ja näin ollen varastot olisivat pienimmät kolmeen vuoteen. Kaupan uskotaan kasvavan etenkin Aasian suuntaan, missä soijalla on kasvavaa kysyntää. Rypsillä ja rapsilla kokonaistuotannonarvioidaan laskevan 4 % viime vuodesta ja loppuvarastojen on ennustettu olevan pienimmät neljään vuoteen. Kanadassa kylvöalan on arvioitu putoavan 7 % viime vuodesta, EU:n kokonaistuotantoon IGC ennusti vajaata 2 % pudotusta.

Viljojen kokonaiskysynnän ennustetaan kasvavan maltillisesti 2016/17 kaudella. Siitä huolimatta on varastotilanne edelleen raskas ja suurten viejämaiden varastoennuste on nyt nostettu korkeimmilleen 7 vuoteen. Rehusektorilla runsas maissin tarjonta ja huokea hinta voivat syrjäyttää vehnän ja ohran käyttöä ja siten vähentää niiden kysyntää. Globaalin viljakaupan tahti voi myös hidastua tulevalla kaudella, sillä Kiinan nähdään mahdollisesti ostavan tulevalla kaudella vähemmän maissia, ohraa ja durraa.

Vehnän vientimarkkinoilla Yhdysvaltojen kärkipaikkaa uhkaavat Venäjä ja Kanada. Dollarin vahvistuminen, lamaantuneet satotasot, lisääntynyt kilpailu ja ilmastonmuutos ovat vieneet USA:n kilpailuetua ja viljelijät ovat siirtyneet enenevissä määrin vehnästä maissiin ja soijaan.  USA:sta on lähtenyt vuosittain noin 40 % vehnäsadosta vientiin. Tänä vuonna Venäjän ennustetaan tuottavan noin 62,5 milj. tonnia vehnää, enemmän kuin kahdeksaan viimeiseen vuoteen. Tämä saattaa kompensoida Ukrainalle asetettuja heikompia satonäkymiä, sillä maan vehnäsadon ennustetaan olevan 9 % viime vuotta pienempi.

Tilaa sivuston alareunasta uutiset suoraan sähköpostiisi viikoittain ilmestyvällä Viljaviesti-uutiskirjeellä. 


Lue lisää: