UUTISIA VILJAKETJUSTA

VYR kartoitti viljelijöiden päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 8.4.2016

Helmikuussa toteutetun kylvöaikomukset kyselyn yhteydessä kartoitettiin myös tekijöitä, jotka vaikuttavat viljelijöiden päätöksentekoon tulevalla kasvukaudella 2016. Aiempien vuosien tapaan kyselyn toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta.

Perinteet, tavat ja tottumukset tiukassa

Kaikilla viljaa viljelevillä tiloilla kylvöpäätösten kerrotaan perustuvan eniten viljelykiertoon, peltolohkojen ominaisuuksiin ja tukipolitiikkaan. Hieman vähemmän päätöksiin vaikuttavat kotimaan ostajien tarpeet ja ajankohdan viljamarkkinanäkymät. Sen sijaan edelleen perinteillä, tavoilla ja tottumuksilla on sitkeästi vaikutusta tehtyihin kylvöpäätöksiin.

Tiloilla, joilla viljatulolla on merkitystä henkilökohtaisessa tulonmuodostuksessa, kylvöpäätöksiin vaikutti useimmiten viljelykierto ja peltolohkojen ominaisuudet. Kuitenkin selvästi muihin viljatiloihin verrattuna enemmän päätöksiin vaikuttivat kotimaan ostajien tarpeet ja ajankohdan viljamarkkinatilanne. Tästä huolimatta myös näillä tiloilla päätöksiä tehtiin edelleen perinteiden, tapojen ja tottumusten ohjaamina. 

Kotieläintiloilla päätöksentekoa ohjasi muita tekijöitä enemmän eläinten rehuntarpeet.  

Oman onnistumisen arviointi tärkeässä roolissa

Kaikilla viljaa viljelevillä tiloilla viljely- ja myyntipäätösten perustana sekä markkinariskien hallinnassa käytettiin säännöllisesti eniten vuosittaista oman onnistumisen arviointia sekä viljelyn että sadon myynnin osalta. Suosittua oli myös vilja- ja öljykasvimarkkinoiden tapahtumien seuraaminen, harvemmin hintariskin pienentämiseksi sen sijaan käytettiin viljakaupan sopimuksia.

Ahkerimmin markkinatapahtumia seurasivat ne tilat, joille viljatulolla on merkitystä. Tänä vuonna 37 % näistä tiloilta ilmoitti seuraavansa markkinatilannetta säännöllisesti, viime vuonna säännöllistä seurantaa harrasti jopa 44 %. Ainoastaan 15 % kyseisestä tilaryhmästä ilmoitti käyttävänsä viljakaupan sopimuksia säännöllisesti hintariskin pienentämiseksi. 

Päätöksenteko

Sitoutuisitko sinä vientilaivaukseen?

Kyselyssä tiedusteltiin viljelijöiden valmiutta sopia jo tässä vaiheessa (kysely suoritettiin helmikuun aikana) toimituksesta seuraavalla satokaudella 2016/17 tapahtuvaan vientilaivaukseen. Niistä tiloista, joille viljatulolla on merkitystä, jopa reilu kolmannes kertoi olevansa valmis sopimaan asiasta jo nyt. Kaikista viljatiloista sopimaan lähtisi hieman harvempi, reilu 20 % vastanneista. 

Selvästi eniten kiinnostusta vientilaivausta kohtaan löytyi Lounais- ja Etelä-Suomen alueelta. 


Lue myös

16.3.2016 - Kylvöaikeet 2016 kartoitettu 

VYR päätöksenteko 2016
163 kt, päivitetty 5.4.2016

Vilja-alan yhteistyöryhmän toimeksiannosta tehty kysely toteutettiin helmikuussa 2016. Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto haastattelemalla yli 500 viljelijää.