UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU:n viljamarkkinakatsaus 3/2016

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 8.4.2016

Maaliskuun markkinauutisia Euroopasta. Viljataseiden kehitys, tulevan kasvukauden ennusteet ja hintakehitys Euroopan markkinoilla ja pörssissä.

Kylvöt etenevät 

Ranskassa on kevätohrien kylvö maaliskuun loppuun mennessä jo lähes valmiina. Viime vuoteen verrattuna aikataulu on muutamia päiviä jäljessä, mutta vuoden 2014 aikataulua edellä.

Kasvustojen kehittyminen on edennyt keskimääräistä pidemmälle ja sääolosuhteet ovat viime aikoina suosineet kevätkylvöjen aikaista aloitusta myös EU:n itäosissa. Ainakin Romaniassa ja Unkarissa on kevätkylvöjä päästy aloittelemaan jo hyvissä ajoin normaalia aikataulua edellä. 

Ukrainassa kevätkylvöt ovat noin puolivälissä maaliskuun loppupäiviin mennessä. Kylvettyä alaa oli 1,3 milj. hehtaaria, josta noin 0,95 milj. hehtaaria oli kevätohralla.  

Syysviljakasvustot pääosin hyviä

Euroopassa syysviljojen on raportoitu olevan yleisesti ottaen hyvässä kunnossa. Tilanne Ranskassa on maaliskuun lopulla verrattavissa täysin viime vuoteen, yli 90 % vehnäkasvustoista on kerrottu olevan hyvässä tai erittäin hyvässä kunnossa. 

Puolassa vehnäkasvustot eivät ole voineet yhtä hyvin, noin 10 % EU:n neljänneksi suurimman tuottajamaan kasvustoista vaurioitui tammikuun pakkasissa. Jonkin verran on suunnitteilla kasvustojen korvaamista kevätlajikkeilla, joista satoa saadaan kuitenkin syysvaihtoehtoa vähemmän.

Lopullisia satomääriä voidaan arvioida paremmin vasta huhti-kesäkuun aikana. Tilanne tässä vaiheessa vaikuttaisi kuitenkin viime vuotta vastaavalta, joten hyviä satoja voitaneen sen perusteella odotella.

Komission ensimmäiset kylvöalaennusteet 2016/17 kaudelle

Komissio arvioi viljojen kokonaisalan kasvavan (suluissa muutos 2015/16 kauteen verrattuna) 57,8 milj. hehtaariin (+ 1,5 %) tulevalla markkinointikaudella. Kuluvalla 2015/16 markkinointikaudella viljoja tuotettiin EU:ssa yhteensä 56,9 milj. hehtaarilla, 2014/15 kaudella puolestaan jopa 58,1 milj. hehtaarilla.

Komission arvion mukaan vehnän kylvöala pysynee EU:ssa ennallaan (24,3 milj. ha) ja ohran kylvöalan ennustetaan kasvavan 12,6 milj. hehtaariin (+3,5 %). Rukiilla alan arvioidaan kasvavan 2,1 milj. hehtaariin (+7,3 %), kaura-ala puolestaan pysyttelee lähes entisellään 2,5 milj. hehtaarissa (+0,7 %).

Viljojen kokonaissato pienenee 2016/17 kaudella

Komission arvion mukaan viljojen kokonaissato pienenee tulevalla kaudella 0,7 % verrattuna nyt kuluvaan kauteen.

Vehnän kokonaissadon ennustetaan laskevan (suluissa muutos 2015/16 kauteen verrattuna) 142,4 milj. tonniin (-5,8 %), kun taas ohran satoennuste näyttäisi pysyttelevän viime vuoden tasolla 60,6 milj. tonnissa. Maissin kokonaissadon uskotaan kasvavan jopa 64,7 milj. tonniin (+12 %), rukiilla satoennuste näyttäisi olevan 8,0 milj. tonnia (+3,9 %).

EU:n kauran satoennuste pysyttelee viime kauden tasolla 7,5 milj. tonnissa. 

Viljavarastot pysyvät tukevina 

Komission maaliskuussa julkaiseman raportin mukaan EU:ssa tuotettiin viljoja 309 milj. tn kaudella 2015/16. Viljasato on historian toiseksi suurin ja vain noin 6 % 2014/15 kauden ennätyssatoa pienempi.

Varastojen ja kulutuksen suhde markkinointikauden päättyessä (stock-to-use ratio) on arvioitu olevan 16 % eli lähes samalla tasolla kuin viime kaudellakin. Suhdeluku on kuitenkin 2,5 % korkeampi kuin viiden vuoden keskiarvo.

Vehnää tuotettiin kaudella 2015/16 ennätykselliset 151 milj. tonnia eli yli 2 milj. tn enemmän kuin viime kaudella. Vehnän varastojen ja kulutuksen suhde kauden päättyessä on arvioitu olevan 15 %, korkein sitten kauden 2008/09.

Maissin tuotannon on sen sijaan arvioitu vähenevän 26 % verrattuna kauteen 2014/15. Varastojen ja kulutuksen suhdeluvun on arvioitu putoavan alhaisimmalle tasolle vuosiin ja voisi antaa piristystä EU:n viljamarkkinoille lyhyellä aikavälillä. 

Maailmalla viljojen loppuvarastot ovat kauden 2015/16 arvioitu olevan suurimmat 13 vuoteen. Loppuvarastojen ja kulutuksen suhteen on arvioitu olevan kauden päättyessä 32 %. 

stock-to-use-ratio-EU

Euroopan Komissio, DG Agri Euroopan Komissio, DG Agri 

Loppuvarastojen suhde vuosittaiseen kulutukseen vaikuttaa usein hintakehitykseen. Mikäli se laskee liian alhaiseksi, kohdistuu markkinoilla hintoihin usein nousupainetta. Suhdeluvun kasvaessa on hintakehitys sitä vastoin usein laskevan.

Soijantuotanto kasvussa 2015/16 

EU:ssa kaikkien öljykasvien yhteenlaskettu tuotanto pysyttelee kuluvalla kaudella viime vuosien tasolla, vaikkakin 3,5 % viiden vuoden keskiarvoa korkeammalla. Soijantuotannon komissio arvioi kasvaneen 19 % (verrattuna viime kauteen), johtuen kasvaneesta pinta-alasta. Viiden vuoden keskiarvoon verrattuna soijaa arvioidaan tuotettavan jopa 80 % enemmän kuluvalla 2015/16 kaudella.

Sen sijaan rapsin tuotannon komissio arvioi vähentyneen merkittävästi (-12 %) kauteen 2014/15 verrattuna

Öljykasvivarastot runsastuvat 2016/17

Komissio julkaisi ensimmäisen ennusteen öljykasvien taseesta kaudelle 2016/17. Tulevalla kaudella rapsin tuotannon uskotaan kasvavan (, soijan sen sijaan hieman laskevan.

Myös rapsin kokonaiskysynnän ennustetaan pienenevän, mikä johtaa loppuvarastojen kasvuun (+ 167 000 tn) verrattuna kauteen 2015/16. Myös soijavarastojen ennustetaan kasvavan (+78 000 tn) tulevalla markkinointikaudella.

Viljanhinnat pysyivät alhaalla viime vuonna

Komission maaliskuussa julkaiseman markkinaraportin mukaan kaiken kaikkiaan vuonna 2015 viljanhinnat olivat laskusuhdanteessa sekä maailmanmarkkinoilla että EU:ssa.

Vehnän hinta (Rouen, Ranska) tippui joulukuuhun mennessä noin 14 % (- 28 €) tasolle 168 €/tn. Rehuohran hinnat laskivat asteittain koko vuoden, yhteensä laskua kertyi 16 %. Sen sijaan maissin hinnat pysyttelivät melko tasaisena koko vuoden tavallista pienemmän sadon ansiosta. 

Komissio ei odota hintojen nousevan 

Komission raportin mukaan lyhyellä aikavälillä ei ole odotettavissa mitään perustavanlaatuista syytä, miksi hintataso muuttuisi radikaalisti nykyisestä. Varastot ovat EU:ssa ja maailmanlaajuisesti hyvin runsaat ja markkinoiden hinnoittelussa on tällä hetkellä jo huomioitu odotettavissa olevien sääilmiöiden mahdolliset vaikutukset (esim. El Niño).  

Ellei tuloillaan ole uusia ennalta-arvaamattomia sääilmiöitä, jotka vaikuttaisivat kasvustojen kehitykseen negatiivisesti, ei ole komission mukaan syytä olettaa viljanhintojen nousevan.   
 

EU viljanhinnat komissio

DG Agri, tiedot perustuvat jäsenmaiden raportoimiin hintoihin sekä IGC:n ja USDA:n tietoihin. DG Agri, tiedot perustuvat jäsenmaiden raportoimiin hintoihin sekä IGC:n ja USDA:n tietoihin. DG Agri, tiedot perustuvat jäsenmaiden raportoimiin hintoihin sekä IGC:n ja USDA:n tietoihin.

EU:n ohran vienti kirii

Maaliskuun loppuun mennessä (39 viikkoa markkinointikauden alusta) EU:sta on viety vehnää 22,2 milj. tonnia. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vehnää on viety noin 2,3 milj. tonnia vähemmän.

Ohran vienti on sen sijaan viime vuoden tahtia noin 1,3 milj. tonnia edellä. Maaliskuun loppuun mennessä ohraa oli viety yhteensä 8,0 milj. tonnia. 

Hintakehitys EU:n vientisatamissa

Tämän viikon (hinnat noteerattu 4.4.) leipävehnän hintanoteeraus Saksassa (dlvd Hampuri) laski edeltävästä viikosta (2,00 €/tn) tasolle 158,00 €/tn. Leipävehnän hintanoteeraus Ranskassa (dlvd Rouen) sen sijaan nousi edeltävästä viikosta (2,00 €/tn) tasolle 149,44 €/tn.

Rehuohran hintanoteeraus Saksassa (dlvd Hampuri) nousi (0,50 €/tn) edeltävästä viikosta tasolle 142,50 €/tn. Rehuohran hintanoteeraus Ranskassa (dlvd Rouen) puolestaan nousi (9,00 €/tn) edeltävästä viikosta tasolle 150,44 €/tn.

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla (vko 9) leipävehnän hintanoteeraus Saksassa (dlvd Hampuri) oli 152,25 €/tn. Leipävehnän hintanoteeraus Ranskassa (dlvd Rouen) vastaavasti 147,51 €/tn. Samalla viikolla rehuohran hintanoteeraus Saksassa (dlvd Hampuri) oli 144,0 €/tn ja Ranskassa (dlvd Rouen) 145,51 €/tn

  • Seuraa hintoja viikoittain VYR:n kotisivuilla:Viikkokatsaus

Hintakehitys NYSE Euronextissä (Matif)

Myllyvehnän lähin futuurinoteeraus oli maaliskuun alkaessa 144 €/tn kieppeillä ja kuun loppupuolella noteeraus ehti käväistä jo 159 €/tn tasolla. Maaliskuun noteeraus sulkeutui 9.3. tasolla 144,5 €/tn. Keskiviikkona (6.4.)  lähin futuurinoteeraus oli asettunut tasolle 153,75 €/tn.

Rapsin lähin futuurinoteeraus oli maaliskuun alussa 347 €/tn ja kuun loppupuolella se nousi jopa 368 €/tn tasolle. Keskiviikkona (6.4.)  lähin futuurinoteeraus oli asettunut tasolle 368 €/tn.


Tutustu kuvaajiin tarkemmin VYR:n kotisivuilla

Kaikki hintakuvaajat löytyvät VYR:n kotisivuilta:Maailmanmarkkinahinnat 

Kaikki tasearviot löytyvät VYR:n kotisivuilta: EU:n tasearviot