UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljelijätyöryhmä aloitti toimintansa

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 21.3.2016

VYR:n historian ensimmäinen viljelijätyöryhmä käynnistyi menneellä viikolla. Mukana on tusina oman toiminnan kehittämisestä, viljamarkkinoista ja kannattavuudesta kiinnostuneita viljelijöitä.

Vilja-alan yhteistyöryhmä julkisti Hämeenlinnan viljelijäseminaarissa helmikuussa haun VYR:n historian ensimmäiseen viljelijätyöryhmään. Työryhmän tarkoituksena on jakaa hyviä omia käytänteitä ryhmäläisten kesken ja avoimesti myös muille, tavoitteenaan mikäs muu kuin kannattavuuden parantaminen ja viljaketjun kehittäminen yhdessä sektorin muiden toimijoiden kanssa. Työryhmä tarjoaa avoimen ja puolueettoman keskustelufoorumin koko viljaketjulle. 

Viljelijätyöryhmään haettiin mukaan oman toiminnan kehittämisestä, viljamarkkinoista ja kannattavuudesta kiinnostuneita viljelijöitä. Vaatimuksena oli olla reipas, rehti ja avoin. Työryhmä kokoontui menneellä viikolla ensimmäistä kertaa tutustumaan toisiinsa ja työryhmän toimintaan.

Työryhmäläiset esittelyssä

Ilari Sundberg Mäntsälästä haki mukaan työryhmään, sillä maatalousekonomiaa opiskelevaa viljelijää sektorin kehityssuunta huolestutti. Työryhmän toiminnalta Ilari odottaa etenkin kipinää tarkemman kirjanpidon ylläpitoon ja oman toiminnan kriittistä arviointia. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on päästä eroon toukotöistä panostamalla syyskasvien tuotantoon.

Huittislainen Ari Siivonen toivoo, että viljelijätyöryhmässä käydään rehellistä keskustelua ja luodaan kontakteja viljaa käyttävän teollisuuden suuntaan. Tärkeänä Ari pitää etenkin oman toiminnan tarkkaa määrittelemistä; on tiedettävä mitä ja millaista laatua tuottaa. Kotona tilalla tavoitteena onkin vuosittain tuottaa runsas ja laadukas viljasato.

Jussi Myyrinmaa toivoo saavansa työryhmän myötä uusia vinkkejä ja hieman lisää myös tarkkuutta omaan toimintaan ja sen kehittämiseen. Kokemusten ja hyvien käytänteiden jakamista Jussi pitää erityisen tärkeänä ja omana erikoisuutenaan nurmijärveläinen kertookin pitävänsä lähes kaikki pellot suorakylvössä

Pirkanmaalta kotoisin olevan Mikko Uotilan aikaa vie maatalouden ohessa myös monenlainen muu yritystoiminta. Työryhmän toiminnalta tarkanmarkan Mikko odottaa eniten verkostoitumista ja uusien kontaktien solmimista. Tavoitteena on antaa oma panos viljaketjun kehittämiselle.

Kauhajokelainen Niko Ranta kertoo lähteneensä ryhmään selvittääkseen onko omassa toiminnassaan oikeilla jäljillä. Uusia toimintatapoja onkin tullut tilalla kokeiltua ahkerasti ja osa on jäänyt pidempäänkin käyttöön. Viljamarkkinoista kiinnostunut Niko odottaa työryhmän toiminnalta myös markkinaseurannan kehittämistä. 

Patrick Nyström ja Sirkku Puumala aloittivat päätoimisina maatalousyrittäjinä Sirkun kotitilalla Vihdissä viime vuonna. Patrick puhuu erityisesti avoimuuden puolesta ja on kiinnostunut varsinkin viljamarkkinoiden hinnanmuodostuksesta. Kauppatieteitä opiskeleva Patrick lupaa tuoda työryhmään mukanaan tuoreita ajatuksia myös sektorin ulkopuolelta. Sirkku puolestaan myöntää olevansa välillä liiankin tarkka ja toivoo löytävänsä omasta toiminnasta juuri ne olennaiset kehityskohteet. Työryhmältä topakka kauppatieteilijä odottaa erityisesti avointa ajatusten vaihtoa ja ideointia. 

Kaverin innoittamana mukaan lähtenyt Anselmi Pesula toivoo saavansa työryhmältä omaan toimintaansa tuoreita ideoita, miten jotain asioita voisi tehdä entistäkin paremmin. Positiivisesti asioihin suhtautuva hausjärveläinen on luonnollisesti kiinnostunut myös oman tilan kannattavuuden parantamisesta.

Laihialainen Harri Puska näki viljelijätyöryhmän hyvänä mahdollisuutena haastaa itseään, vaikka ei omia mielipiteitään arkailekaan esittää ääneen. Maataloustoiminnan lisäksi näkemystä löytyy myös viljakaupan ja kirjanpidon puolelta. Huolestuttavana asiana Harri näkee etenkin maatalousyrittämiseen liittyvän turhan byrokratian.

Kalle Vuori Mäntsälästä pitää tärkeänä, että viljaketjua kehitetään parempaan suuntaan kaikkia osapuolia hyödyttävillä keinoilla. Pääsääntöisesti maksimaalista satoa tavoitteleva Kalle toivoo työryhmän tuovan avointa keskustelua koko viljasektorin välille. Hyvällä asenteella saadaan parhaiten maataloudenkin asioita eteenpäin. 

Varsinaissuomalainen Ville Prusila on kiinnostunut etenkin viljamarkkinoihin liittyvistä tekijöistä ja uusien toimintatapojen kehittämisestä. 

Olli Alikärrin tila sijaitsee Varsinais-Suomessa Lappi TL:ssä. Monessa mukana oleva Olli pyrkii panostamaan tuotantoon kunnolla tavoitteinaan hyvät sadot ja laatu, riskien hallinta ja mielekäs taloudellinen tulos yhdistettynä kohtuulliseen työmäärään. 

Viljelijöihin tutustutaan tarkemmin työryhmän toiminnan edetessä ja osallistujilta saadaan kuluvan vuoden aikana lukea myös omia kuulumisia blogitekstien muodossa. 

Seuraavan kerran viljelijätyöryhmä kokoontuu maaliskuun lopulla käsittelemään kannattavuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työpajassa käsitellään mm. konekustannuksia, tuotantopanoksia sekä kysynnän ja tarjonnan parempaa kohtaamista.