UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljasektori kaipaa uutta asennetta, kaurasta potkua koko ketjulle

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 14.3.2016

Kansallisen viljastrategian väliraportti on julkaistu.

Viljasektorilla riittää yhteistä työnsarkaa etenkin kysyntää vastaavan viljan tuotannon kehittämisessä, summaa Vilja-alan yhteistyöryhmän teettämä kansallisen viljastrategian välitarkastelu. Pellervon taloustutkimuksen (PTT) laatima raportti sisältää viljasektorin tulevaisuuskatsauksen sekä toimenpidesuosituksia, joilla viljasektorilla vallitseviin toimintaympäristön muutospaineisiin voidaan vastata.

Raportista käy ilmi, että viljasektori tarvitsee nykyasenteiden muutosta ja uusien toimintamallien luomista sekä osto- että myyntipuolelle. Yhtenä merkittävänä kehittämiskohteena nähdään etenkin viljan viljelyn sopimusohjauksen vahvistaminen. Viljaa käyttävän teollisuuden ja viljakauppaa harjoittavien yritysten tulisi ohjata sektorin toimintaa valitsemalla itselleen ammattimaisimmat viljelijäkumppanit, joiden kanssa tuotantoa ryhdytään yhdessä kehittämään.

”Viljasektorin ammattimaisuuden vahvistaminen edellyttää, että sektorin toimijat luovat yhdessä käytänteet, joiden kautta parhaiten tuetaan niitä viljantuottajia, joiden kanssa teollisuus, kauppa ja muut ostajat haluavat tehdä yhteistyötä edelleen vuonna 2025. Vaihtoehtona on viljaketjun asteittainen näivettyminen.” PTT:n vt. tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori toteaa.

Lisäksi viljasektorin tulisi keskittyä entistä tehokkaammin korkean lisäarvon tuottamiseen. Näin voidaan kasvattaa koko ketjun kokonaisrahavirtoja.  Yhtenä lisäarvoa tuottavana mahdollisuutena on kotoinen kaura, jonka merkittävät lisäarvomarkkinat tunnustetaan ja tunnistetaan laajasti. Kauralle riittää kysyntää niin kotimaassa kuin vientimarkkinoilla, ja uusia mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen on olemassa sekä raaka-aineen tuotannossa että jalosteissa. 

”Kauran lisäarvon tulisi näkyä viljamarkkinoiden hinnanmuodostuksessa. Tarvitaan läpinäkyvät ja yhdessä hyväksytyt kriteerit, joilla kauran taloudellinen lisäarvo muodostuu. Viljelijällä tulisi olla riittävän suuret kannusteet korkealaatuisen ja tarpeenmukaisen viljan tuottamiseen.” Arovuori kommentoi. 

Lisätietoja:

Kyösti Arovuori, tutkimusjohtaja Pellervon taloustutkimus PTT, p. 040 164 819

Pekka Heikkilä, VYR ry:n hallituksen puheenjohtaja 2016, p. 050 517 8035

Suomen kansallisen viljastrategian kehittäminen aloitettiin jo 90-luvun lopulla. Viimeisin, VYR:n  jäsenistön laatima, viljastrategia vuosille 2012–2020 julkaistiin vuonna 2012 MTT:n avustuksella. Uudessa PTT:n laatimassa väliraportissa kartoitetaan strategian julkaisemisen jälkeen tapahtuneet keskeiset Suomen viljamarkkinoille kohdistuneet muutokset, merkittävimmät muutosvoimat sekä luodaan katsaus sektorin kehitykseen vuoteen 2025. Työn perusteella esitetään viljasektorille toimenpidesuosituksia, joiden avulla sektorin toimijoiden on mahdollista vastata esille nousseisiin muutospaineisiin. Raportti on kokonaistarkastelu, josta yksittäiset tekijät, kuten luomu, viljan vaihtoehtoiset viljelykasvit tai viljaa käyttävän teollisuuden rakennejärjestelyt, on rajattu ulkopuolelle.