UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU:n viljamarkkinakatsaus 2/2016

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 1.3.2016

EU:n viennin ennustetaan vauhdittuvan ensi kaudella ja vehnävarastojen pienentyvän. EU:n alueella syysviljojen talvituhot pysytelleet maltillisena, pakkasenkestävyys vain on heikkoa.

EU:n vienti vetää 

Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains ennusti helmikuussa EU:n viennin lisääntyvän kaudella 2016/17, sillä Mustanmeren alueen kilpailun uskotaan heikentyvän. Taustalla vaikuttaa ennuste siitä, että Ukrainan vehnän tuotannon uskotaan tippuvan (-8,5 milj. tn) viime vuodesta tasolle 18 milj. tonnia. Syynä kuiva syksy ja pienentynyt kylvöala. 

Analyytikot nostivat kuluvan kauden vehnän vientimääriä (+200 000 tn) tasolle 28,3 milj. tonnia. Viime vuonna vehnää vietiin yhteensä 33,34 milj. tn. Analyytikkojen mukaan vientinäkymät ovat nyt parantuneet, sillä etenkin Baltian maiden vienti on vetänyt hyvin.

Alla on taulukko EU:n vienti- ja tuontitodistuksista vko 8 mennessä eli 34 viikkoa markkinointikauden alusta. Viime markkinointikauteen verrattuna tällä hetkellä vehnää on viety viime markkinointikautta vähemmän, mutta ohran viennissä on saatu kurottua viime vuotta kiinni.   

EU:n vehnävarastot voivat pienentyä ensi kaudella

Komissio arvioi tammikuun lopussa EU:n ohravarastojen kasvavan kauden 2015/16 aikana vain 1 milj. tonnia, mikä on merkittävästi vähemmän kuin joulukuussa annettu 2,5 milj. tonnin ennuste varastojen kasvusta. Komissio arvioi (vrt. joulukuun arvio) ohran vientiin jopa 1 milj. tonnin kasvua ja rehukäyttöön 0,5 milj. tn kasvua. Ohran rehukäytön arvioidaan lisääntyvän maissin kustannuksella. 

Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains ennusti helmikuun kuukausiraportissaan aiempaa jyrkempää leikkausta EU:n vehnävarastoihin tulevalla markkinointikaudella 2016/17. Kauden 2015/16 päätteeksi vehnää arvioidaan olevan varastoissa 17,2 milj. tonnia ja analyytikkojen arvion mukaan varastot laskisivat 2016/17 kaudella tasolle 13,3 milj. tonniin. 

Ennustettu 3,9 milj. tonnin leikkaus vehnävarastoihin johtuu pääasiassa edeltäviä vuosia heikommista tuotantonäkymistä EU:ssa. Tämän lisäksi osassa Itä-Euroopan maista syysvehnän kylvöala jäi totuttua pienemmäksi. Vehnän tuotantoennustetta kaudelle 2016/17 alennettiin 500 000 tonnia tasolle 142,6 milj. tonnia. Tällä kaudella vehnää on tuotettu ennätyksellisesti 150,2 milj. tonnia.

Sen sijaan Ranskan vehnävarastoihin on ennustettu 2015/16 kauden päätteeksi olevan yli 6 milj. tonnia ensimmäistä kertaa 17 vuoteen. Varastot täyttyvät, sillä maan viljan vientimääriä on kuluneella viikolla arvioitu alaspäin mm. paikallisen viranomaisen toimesta. 

Kuluvan kauden alkupuolella Ranskan vehnän vienti oli tullitilastojen mukaan 7,5 % viime kauden vastaavasta ajankohdasta. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin kuitenkin kasvoi. Lisäharmia Ranskan vehnän viennille on tuonut epävarmuus Egyptin asettamista sallittujen torajyvien tasosta.

Katso myös: Komission viljatasearvio

Syyskasvustoilla pakkasensieto hiekkoa

Strategie Grainsin analyytikot kertoivat helmikuun raportissaan, että kaikissa EU:n viljan tuotantomaissa syysviljat ovat pääosin hyvässä kunnossa. Myös Kansainvälisen viljaneuvoston (IGC) tietojen mukaan Euroopassa syysvehnien kasvustoilla on ollut viimeiset viikot hyvät oltavat. Tammikuun lopun jälkeen lämpötilat ovat pysytelleet normaalia korkeammalla ja sateet ovat ylläpitäneet hyvää maankosteutta. 

Komission sääkatsauksen mukaan pääosa talvituhoista tänä talvena tapahtui joulu-tammikuun vaihteessa. EU:n alueella talvituhot pysyivät hyvin vähäisinä ja pääosa niistä kohdistui Puolaan, Bulgariaan, Romaniaan ja Baltiaan.

Suuressa osassa Eurooppaa ongelmana on kuitenkin leutojen säiden aiheuttama pakkasensietokyvyn puute. Komission raportin mukaan tilanne ei ole juurikaan parantunut helmikuun aikana ja tämä pitää kasvustoja edelleen alttiina pakkasvaurioille.  

Myös Venäjällä lumipeite on ohentunut ja kasvustot ovat periaatteessa alttiita pakkasvaurioille. Virallisten tilastojen mukaan syysvehnän kylvöala tippui maassa 3 prosenttia edellisestä vuodesta ja IGC ennusti koko vehnäalan tippuvan prosentin verran.

Alla olevassa kuvassa keltaiset alueet esittävät alueita, joilla pakkasensietokyky on heikoimmillaan. Siniset alueet puolestaan kertovat syysviljakasvustoista, joilla talvenkestävyys on hyvällä tasolla. 

EU komission laatima arvio syysviljojen talvenkestävyydestä Euroopan alueella. (Kuva: EU komissio/JRC)

Hintakehitys Euroopassa

Myllyvehnän futuurinoteeraukset NYSE Euronextissä (Matif) ovat tulleet alaspäin lähes koko helmikuun. Lähin futuurinoteeraus oli viime torstaina pörssin sulkeutuessa tasolla 145,75 €/tn. Toukokuun noteeraus oli puolestaan tasolla 153,50 e/tn. 


Tammikuun viimeisellä viikolla (vko 4) leipävehnän hintanoteeraus Saksassa (dlvd Hampuri) oli tasolla 162,25 €/tn. Leipävehnän hintanoteeraus Ranskassa (dlvd Rouen) puolestaan tasolla 156,58 €/tn. Helmikuun viimeisellä viikolla (vko 8) leipävehnän hintanoteeraus Saksassa (dlvd Hampuri) oli laskenut (-8,75 €/tn) tasolle 153,5 €/tn. Leipävehnän hintanoteeraus Ranskassa (dlvd Rouen) puolestaan laski (-5,07 €7tn) tasolle 151,51 €/tn.

Rehuohran hintanoteeraus tammikuun viimeisellä viikolla (vko 4) Saksassa (dlvd Hampuri) oli tasolla 151,25 €/tn. Rehuohran hintanoteeraus Ranskassa (dlvd Roeun) sen sijaan 147,58 €/tn. Helmikuun viimeisellä viikolla (vko 8)rehuohran hintanoteeraus Saksassa (dlvd Hampuri) oli laskenut (-6,25 €/tn) tasolle 145,0 €/tn. Rehuohran hintanoteeraus Ranskassa (dlvd Roeun) sen sijaan laski (-3,07 €/tn) tasolle 144,51 €/tn.