UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU:n tuotantosidonnaisen tuen ehtoja mahdollista muuttaa

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 10.3.2016

EU:n tuotantosidonnaisten nautaeläin-, lammas- ja vuohipalkkioiden sekä peltokasvipalkkion ehtoja on mahdollista muuttaa tänä vuonna tietyin edellytyksin. Muutokset tulisivat voimaan vuodesta 2017 alkaen, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Maa- ja metsätalousministeriö kuulee tuottajajärjestöjä muutostarpeista maalis–huhtikuussa järjestettävissä eri tuotantosuuntien kuulemistilaisuuksissa. Sellaiset muutostarpeet, joista päästään osapuolten kesken yhteisymmärrykseen, ilmoitetaan komissiolle 1.8.2016 mennessä. Tästä muutosmahdollisuudesta on säädetty jo aiemmin EU:n suorien tukien perusasetuksessa.     

Määrärahojen siirto toimenpiteiden välillä mahdollista

Määrärahoja tuotantosidonnaisen tuen toimenpiteiden välillä on mahdollista siirtää vuosittain tietyin rajoituksin. Tämän mahdollistaa vuoden alussa voimaantullut komission delegoidun asetuksen muutos. Määrärahojen siirtoa rajoittaa esimerkiksi yksikkötuen määrä, joka ei saa laskea alle komissiolle ilmoitetun. Toimenpiteitä ei saa myöskään mitätöidä. Tuotantosidonnaisten tukien järjestelmä Suomessa sisältää 22 eri toimenpidettä.

Suomessa varojen siirtomahdollisuus otetaan käyttöön vuodesta 2017 alkaen. Mahdollinen päätös varojen siirrosta tullaan tekemään vuosittain yhteisymmärryksessä tuottajajärjestöjen kanssa ennen tukien ensimmäistä maksuerää. Perustelu siirroille olisi varojen tehokkaampi kohdentaminen.

Tuotantopalkkioiden tavoitteena nykyisen tuotannon säilyttäminen

Tukea voitaisiin vähentää esimerkiksi tilanteessa, jossa tietyn sektorin tuotanto on lisääntynyt merkittävästi useampana perättäisenä vuotena ja ylittäisi komissiolle ilmoitetun viitevuoden tuotannonmäärän. Tuen tavoite olisi tällöin saavutettu eikä tuella olisi merkitystä tuotannon nykytason säilyttämisessä.

Tukea voitaisiin vähentää myös esimerkiksi tilanteessa, jossa tuotanto on vähentynyt voimakkaasti. Tällöin sovittu euromäärä jaettaisiin pienemmälle eläin- tai hehtaarimäärälle, ja yksikkötuki voisi nousta merkittävän korkeaksi. Asetusmuutos antaa tässä tilanteessa mahdollisuuden siirtää osan määrärahoista toiselle toimenpiteelle, jos havaitaan, että korkeakaan yksikkötuki ei kannusta tuottajia ylläpitämään nykyistä tuotannon tasoa. Näin tuotantosidonnaisen tuen vähäisiä resursseja voidaan kohdentaa tehokkaammin.

Määrärahojen siirtämisen mahdollistava komission delegoitu asetusmuutos antaa jäsenmaalle myös mahdollisuuden mukauttaa nykyisiä yksikkötukia siten, että tuotantosidonnainen tuki olisi eritasoinen eri suuruusluokan tiloille. Suomessa ei ole tarvetta ottaa tätä mahdollisuutta käyttöön

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 16 2304

Tekstin lähde: Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 9.3.