UUTISIA VILJAKETJUSTA

Huoltovarmuuskeskuksen tarjouskilpailuilmoitus viljan myynneistä

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 29.1.2016

Huoltovarmuuskeskus myy viljaa ja käynnistää tätä varten tarjouskilpailun. Myytävä viljamäärä sisältää vehnää noin 44 000 tn ja ohraa noin 6 000 tn.

Huoltovarmuuskeskus myy viljaa ja käynnistää tätä varten tarjouskilpailun. Myytävä viljamäärä sisältää vehnää noin 44 000 tn ja ohraa noin 6 000 tn. Myytävästä viljasta on muodostettu kauppaeriä, joista tarjouksia pyydetään. Kauppaeriä koskevat tiedot (esim. sijainti, laatu, määrät) ovat luottamuksellisia.

Tarjouskilpailuun osallistumista harkitsevien on toimitettava Huoltovarmuuskeskukseen allekirjoittamansa salassapitositoumu ennen kauppaerätietojen luovuttamista.

Tarjouskilpailu avataan 1.2.2016 ja saapuneet tarjoukset käsitellään tarjouskilpailun päätyttyä. Huoltovarmuuskeskus ilmoittaa tarjouskilpailuun osallistuneille tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Ohjeet ja ehdot tarjouskilpailuun osallistumiselle ovat nähtävissä Huoltovarmuuskeskukse kotisivuilla www.huoltovarmuus.fi. Pyynnöstä Huoltovarmuuskeskus voi myös toimittaa tarjouskilpailua koskevat ohjeet

Kirjallisen tarjouksen tulee olla toimitettuna Huoltovarmuuskeskukselle 15.2.201 klo 13 mennessä. Myöhästyneet tai ehtojen vastaiset tarjoukset tulevat hylätyiksi. Osoite Huoltovarmuuskeskus, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI tai sähköpostitse kirjaamo a nesa.fi

Tarkempia tietoja antaa tarvittaessa valmiusasiamies Juha Mantila, sähköposti juha.mantila a nesa.fi

Vakuuden asettamista koskevissa kysymyksissä tietoja antaa talouspäällikkö Tuomo Mäenpää, sähköposti tuomo.maenpaa a nesa.fi

Tekstin lähde: Huoltovarmuuskeskuksen tiedote 29.1.