UUTISIA VILJAKETJUSTA

Tyytyväisiä viljelijöitä etenkin lounaassa

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 10.12.2015

Viljelijöiltä kysyttiin VYR:n viljelijäkyselyssä kuinka tyytyväisiä he ovat viljasadon ja viljanmyynnin onnistumiseen kokonaisuutena tänä vuonna.

Tyytyväisyys viljasatoon ja myynteihin hyvä hankaluuksista huolimatta

Viljelijöiltä kysyttiin VYR:n viljelijäkyselyssä kuinka tyytyväisiä he ovat viljasadon ja viljanmyynnin onnistumiseen kokonaisuutena tänä vuonna, vastaukset annettiin loka-marraskuun vaihteessa. Vastausvaihtoehtojen skaala oli erittäin tyytymättömästä (1) erittäin tyytyväiseen (5).

Vaikka takana onkin hankala kasvukausi, ilmoitti kaikista vastaajista 24 % olevansa tyytyväisiä ja 10 % erittäin tyytyväisiä. Viime vuoteen verrattuna erittäin tyytyväisten määrä kasvoi 5 prosenttiyksikköä, tyytyväisten osuus sen sijaan tippui 3 prosenttiyksikköä. Erittäin tyytymättömiä ja tyytymättömiä ilmoitti olevansa vastaava joukko kuin viimekin vuonna (29 %).

Kuva 1 satokys osa 4

Tyytyväisimmät viljelijät lounaassa

Viljaa myyvistä tiloista tyytyväisimmät löytyivät Lounais-Suomesta, missä peräti 43 % ilmoitti olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen. Myös Itä-Suomessa tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä viljelijöitä oli runsaasti (36 %) ja tyytymättömiä viljelijöitä selvästi muuta Suomea vähemmän.

Tyytymättömimmät viljelijät löytyivät tänä vuonna Pohjanmaalta, missä tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli yhteensä 35 %. Toisaalta Pohjanmaalta löytyi myös maan eniten (14 %) erittäin tyytyväisiä viljelijöitä.

kuva5 satokys 4

Sato- ja hintavaihtelut tyytymättömyyden taustalla

Kotimaassa tänä vuonna korjattu viljasato jäi hieman viime vuotta pienemmäksi, mutta oli laadultaan kuitenkin hyvä. Vehnällä ongelmaksi tänä vuonna muodostui valkuaistaso ja sadonkorjuun edetessä sakoluku lähti laskuun. Kaikilla viljoilla kuitenkin hehtolitrapainot olivat hyvällä tasolla.

Haasteellinen kasvukausi saattanee olla usean vastaajan tyytymättömyyden taustalla, kun kyseessä on sadon onnistuminen. Sateinen kevät ja kylmä kesä aiheuttivat suurta alueellista ja hyvin paikallistakin vaihtelua sadon onnistumiseen. Vaikka satotappiot jäivät tänä vuonna pelättyä pienemmiksi, on lohkokohtaisestikin sadon onnistuminen vaihdellut tänä vuonna runsaasti.

Suurin syy tyytymättömyyteen viljan myynneissä lienee tänäkin vuonna olevan hintataso. Kesällä hieman nousseet viljan hinnat lähtivät syksyllä laskuun ja mikäli uuden sadon hintaa ei ollut kiinnitetty tai muutoin suojattu, näkyi hintojen lasku suoraan myyntituloissa. 

Sopimusviljely yleisintä mallasohralla

Sopimusviljelyllä tarkoitetaan perinteisesti viljelijän ja viljan ostajan (kauppa, teollisuus, välittäjä jne.) ennen kasvukautta tai viimeistään ennen sadonkorjuuta tekemää sopimusta tietyn viljelykasvin tuotannosta ja sadon myynnistä. Sopimuksessa hinta voi olla avoin (avohintainen viljelysopimus) tai osalle sadosta voidaan sopia kiinteästä hinnasta (kiinteähintainen viljelysopimus). Hinta voi määräytyä myös esimerkiksi tietyllä ajanjaksolla keskiarvona tai muuten.

Sopimusviljelyä tarkasteltiin kyselyssä viljalajeittain huomioimalla vastaajajoukosta vain kasvia viljelevät ja myyvät tilat. Tuloksissa on huomioitava, että yhdellä viljelijällä voi olla useita erityyppisiä sopimuksia.

kuva2 satokysely 4

Vastausten perusteella sopimusten käytössä on eroja viljalajeittain; mallasohralla ja vehnällä viljelysopimuksia hyödynnettiin selvästi kauraa ja muuta ohraa useammin. Mallasohraa viljeli ilman minkäänlaista sopimusta vain kolmannes, vehnää noin puolet. Myös suurin osa rypsin ja rapsin viljelijöistä oli tehnyt jonkinlaisen viljelysopimuksen, kauralla ja ohralla viljelysopimus oli tehtynä sen sijaan vain noin joka kolmannella.

Käytetyin sopimusmuoto on edelleen avohintainen viljelysopimus. Kiinteähintainen sopimus oli tehtynä viljalajista riippuen 4-14 % viljelijöistä, suosituinta se oli rukiin ja mallasohran viljelyssä. Vastaajilla oli näiden vaihtoehtojen lisäksi mahdollisuus valita ”muu sopimus”, joka voi olla esim. futuurisopimus tai sopimus naapuritilan kanssa viljan ostoista. Tämän vaihtoehdon oli valinnut vain 3-6 % vastaajista.

Vilja-alan yhteistyöryhmä teetti loka-marraskuun vaihteessa suomalaisten viljelijöiden keskuudessa kyselyn, jossa kartoitettiin viljasadon määrän lisäksi mm. sadon myyntiaikomuksia, sopimusviljelyn yleisyyttä, kylvöaikomuksia ja kannattavuutta. Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto haastattelemalla yhteensä 554 viljelijää aikavälillä 23.10.–9.11.2015. Kyselyn tuloksia julkaistaan VYR:n nettisivuilla, aiempiin uutisiin löytyvät linkin alta.