UUTISIA VILJAKETJUSTA

Sadon myyntisuunnitelmat painottuvat loppuvuoteen

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 17.12.2015

Vilja-alan yhteistyöryhmän viljelijäkyselyssä kysyttiin aiempien vuosien tapaan missä vaiheessa ja kuinka suuren osan sadosta viljelijä on aikeissa myydä viljakaupalle, välitysliikkeille tai suoraan teollisuuteen.

Vilja-alan yhteistyöryhmän viljelijäkyselyssä kysyttiin aiempien vuosien tapaan missä vaiheessa ja kuinka suuren osan sadosta viljelijä on aikeissa myydä viljakaupalle, välitysliikkeille tai suoraan teollisuuteen.

Suurin osa rukiista suoraan teollisuudelle

Viljelijäkyselyn vastausten perusteella tänäkin vuonna noin puolet viljasta menee tiloilta myyntiin. Eniten tilan omaan käyttöön kyselyn perusteella näyttäisi jäävän rehu- ja muuta ohraa, josta tiloilla jää 59 %. Vehnästä ja kaurasta vajaa puolet jää tilan omaan käyttöön.

Rukiista lähes kaikki myydään joko kauppaliikkeille tai teollisuuteen, myös suurin osa mallasohrasta päätyy myyntiin (73 %). Ruista myydään selvästi eniten suoraan teollisuuteen ja mallasohraa puolestaan kauppaliikkeille. Eniten tilojen välistä kauppaa käydään kauralla sekä rehu- tai muulla ohralla.

Alla olevassa kuvaajassa viljan myyntiaikomukset kyselyn vastauksiin perustuen vuonna 2015.

myyntiaikomukset

Myynnit painottuvat loppuvuoteen

Vastausten perusteella myynnit markkinointikaudella 2015/16 näyttäisivät painottuvan viime vuoden tapaan loppuvuoteen. Etenkin suurin osa rukiista aiotaan myydä vielä tämän vuoden puolella. Poikkeuksena muihin viljoihin on mallasohra, minkä myyntiaikomukset painottuvat selvästi enemmän alkuvuoteen (tammi-helmikuu) 2016.

Alla olevassa kuvaajassa viljan kauppaantulon jakautuminen eri ajanjaksoille viljelijöiden myyntiaikomusten mukaan.

kauppaantulo ajankohta

Joka vuosi noin puolet sadosta myydään

Markkinointivuoden aikana viljojen kokonaissadosta markkinoille liikkuu noin puolet (2 milj. tonnia). Luken kaupan ja teollisuuden ostot tilastoista selviää, että vilkkain viljan myyntikausi on perinteisesti sadonkorjuun tienoilla (vuoden 3. vuosineljännes).
Vuoden 2014 kolmas vuosineljännes (heinäkuu-syyskuu) oli poikkeuksellisen vilkas viljan myyntien suhteen, vaikkakin tästä määrästä todennäköisesti suurin osa oli edellisen vuoden satoa. Tänä vuonna sadonkorjuun viivästymisestä johtuen ei vuoden 3. vuosineljänneksellä myyty yhtä paljon viljaa kuin viime vuosina. On kuitenkin todennäköistä, että tästä syystä vuoden viimeinen neljännes onkin aiempia vuosia vilkkaampi.
Luken tilasto vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen osalta julkaistaan ensi vuoden alussa ja sen perusteella voidaan tarkentaa arviota siitä ovatko tässä kyselyssä annetut vastaukset samansuuntaisia.

luke myyntitilastot

Vilja-alan yhteistyöryhmä teetti loka-marraskuun vaihteessa suomalaisten viljelijöiden keskuudessa kyselyn, jossa kartoitettiin viljasadon määrän lisäksi mm. sadon myyntiaikomuksia, sopimusviljelyn yleisyyttä, kylvöaikomuksia ja kannattavuutta. Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto haastattelemalla yhteensä 554 viljelijää aikavälillä 23.10.–9.11.2015. Kyselyn tuloksia julkaistaan VYR:n nettisivuilla, aiemmat uutiset löytyvät alta.