UUTISIA VILJAKETJUSTA

Neonikotinoidipeittauksella ei välitöntä vaikutusta mehiläisille Suomessa, Luke tiedottaa

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 3.12.2015

Suomalaiset tutkimustulokset neonikotinoidipeittauksen haitallisuudesta ovat erilaisia kuin ne, mihin Euroopan komissio on perustanut kieltonsa.

 Suomessa peittauksen jäämätasot ovat niin alhaisia, ettei akuuttia haittaa mehiläisille näytä olevan.

Euroopan komissio rajoitti vuonna 2013 neonikotinoidivalmisteiden käyttöä. Kylvösiementen käsittely niillä kiellettiin pölyttäjien suosimilla kasveilla, kuten rypsillä ja rapsilla. Päätös tehtiin, koska Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto Efsan mukaan neonikotinoidit haittaavat mehiläisten ja muiden pölyttäjien elämää.

Suomi vastusti komission päätöstä. Luonnonvarakeskus ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira käynnistivät sen jälkeen Neomehi-hankkeen, jossa tutkittiin, millaisia vaikutuksia neonikotinoideja sisältävillä torjunta-aineilla on mehiläisiin.

Tutkimustulokset Suomesta ovat erilaisia kuin ne, mihin komissio perusti päätöksensä.
"Kylvösiementen neonikotinoidipeittauksella ei näytä olevan välitöntä vaikutusta mehiläisten selviytymiseen Suomessa", kertoo pian päättyvää hanketta johtanut tutkija Jarmo Ketola Luonnonvarakeskuksesta.

Neonikotinoideille ei ole tällä hetkellä korvaavia vaihtoehtoja. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on meillä myöntänyt poikkeusluvan peittausaineiden käyttöön sekä viime että ensi keväälle.

Suomessa ollaan huolissaan, että torjunta-aineiden käyttökielto vaikuttaa öljykasvien viljelyvarmuuteen ja vähentää viljelyhalukkuutta. Tällöin rypsin ja rapsin käyttö kotimaisena raaka-aineena kasviöljyssä, elintarvikkeissa, valkuaislähteenä kotieläinten rehuissa ja polttoaineissa vaarantuu.


Neomehi-hankkeessa tutkittiin pelto-olosuhteissa rypsin kylvösiemenen peittausaineen vaikutusta mehiläisiin kahden kasvu- ja talvikauden aikana. Osalle rypsilohkoista tehtiin lisäksi neonikotinoidiruiskutuksia kukinnan aikaan kumpanakin kesänä. Koepelloilla seurattiin kasvustoa, lentävien pölyttäjien lukumääriä ja arvioitiin mehiläisten pärjäämistä tutkimuspesissä. Lisäksi tutkittiin jäämiä kasveista, mehiläisistä sekä niiden keräämästä siitepölystä ja hunajasta.

Hankkeen loppuraportti julkaistaan joulukuussa 2015 (julkaisu tulee löytymään tästä osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-142-6) Neomehi-hankkeen loppuseminaari järjestetään 4.12.2015 klo 12:00-15:00 Helsingissä.

Neomehi-hankkeen loppuseminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen: Neonikotinoidien vaikutukset mehiläisiin 4.12.

Tekstin lähde: Luken tiedote (3.12.)