UUTISIA VILJAKETJUSTA

Öljykasvien tuotantoennusteita nostettu

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 17.11.2015

USA:n maatalousministeriö (USDA) nosti viime tiistaina julkaistussa kuukausiraportissaan ennustetta maailman soijan kokonaistuotannosta tasolle 321,0 milj. tonnia.

Pohjoisella pallonpuoliskolla soijan sadonkorjuu sujuu suotuisissa olosuhteissa, USA:ssa sadonkorjuun arvioidaan päättyvän tällä viikolla ja Kanadassa korjuuta on päästy tekemään lähes keskeytyksettä. Eteläisellä pallonpuoliskolla sääolosuhteet ovat olleet suhteellisen hyviä ja aiemmin huolta aiheuttaneet Brasilian sääolosuhteet ovat alkaneet väistymään.

USA:n maatalousministeriö (USDA) nosti viime tiistaina julkaistussa kuukausiraportissaan ennustetta maailman soijan kokonaistuotannosta tasolle 321,0 milj. tonnia. USA:n keskisatojen on arvioitu olevan ennätykselliset tänä vuonna ja maan soijan tuotantoennustetta onkin nostettu jälleen uudelle ennätystasolle (108,4 milj. tn). Tuotantoennustetta on laskettu mm. Intian osalta, sillä kasvukauden aikana saatujen runsaiden sateiden ja loppupuolelle osuneen helteen arvioidaan alentavan hehtaarisatoja. Intian soijavalkuaisen viennin ennustetaan tippuvan tällä markkinointikaudella alhaisemmalle tasolle sitten 28 vuoteen.

Kiinan soijan tuonnin ennustetaan kasvavan, minkä johdosta USA:n, Brasilian ja Argentiinan vientinäkymiä onkin marraskuussa nostettu aiemmista arvioista.

Maailman rapsin kokonaistuotantoennustetta kaudelle 2015/16 nostettiin USDA:n toimesta marraskuussa ja tämän hetkisen arvion mukaan rapsia tuotetaan yhteensä 67,1 milj. tonnia. Ennustetta nostaa etenkin Kanadan aiempaa arviota suurempi kokonaissato, vaikkakin Australiassa ja Venäjällä satoennusteet ovat pienentyneet. Markkinointikaudella 2014/15 rapsia tuotettiin arvion mukaan 71,9 milj. tonnia.

Runsaan maailmanlaajuisen tarjonnan uskotaan kasvattavan myös suuren tuontimaan Kiinan tuontimääriä. Viennin kasvua ennustetaan etenkin Kanadaan, missä vientiä tukeekin runsas kotimainen tuotanto. Australian vientinäkymät ovat puolestaan hiipumassa, sillä rypsisato vaikuttaisi jäävän tällä kaudella normaalia pienemmäksi. Keskisatoja Australiassa laskee etenkin heikko sadanta kasvukauden kriittisimpinä aikoina.

Hintaindeksit kääntyivät lokakuussa nousuun

Lokakuussa FAO:n hintaideksi öljykasveille ja kasviöljyille kääntyi nousuun muutaman kuukauden laskusuhdanteen jälkeen. Sen sijaan kasvivalkuaisen hintaindeksi jatkoi laskua ja tippui syyskuuhun verrattuna 2,3 prosenttia. Kuten alla olevasta kuvaajasta näkyy, ovat kaikki kolme indeksiä ovat tällä hetkellä alhaisemmilla tasolla moneen vuoteen.

FAO hintaindeksi

Öljykasvien hintaindeksin nousu lokakuussa johtui pääasiallisesti soijan maailmanmarkkinahinnan vahvistumisesta. Soijan hintaa nostivat viime kuussa huolet kylvöjen viivästymisestä Brasiliassa, missä kylvöjen etenemistä vaikeuttavat pitkään jatkunut kuivuus maan keski- ja länsiosissa sekä runsaat sateet maan eteläosissa. Hintaa vahvisti myös vahva maailmanlaajuinen kysyntä, etenkin Kiinan ja Euroopan suunnalta.

Viime viikkoina huolet Brasilian sääolosuhteista ovat osoittautuneet jokseenkin turhiksi, sillä kylvöt ovat edistyneet suhteellisen hyvin ja olosuhteiden ennustetaan jatkuvan kasvustoille suotuisina. Viime viikolla USDA:n antaman ennusteen mukaan soijaa tuotettaankin Brasiliassa kaudella 2015/16 ennätykselliset 100 milj. tonnia.

Kasviöljyjen hintaindeksin nousu lokakuussa heijasteli pääosin palmuöljyn arvonnousua. Soija-, auringonkukka- ja rapsiöljyn hintoja vahvisti myös öljykasvien lokakuussa nousseet hinnat.  Kasvivalkuaisen lokakuussakin jatkunutta laskevaa trendin takana olivat runsaat globaalit varastonäkymät.

Runsas tarjonta luo hintapaineita maailmanmarkkinoilla

USA:n sadonkorjuun lähentyessä loppuaan ovat ennusteet maailman soijantuotannosta 2015/16 erittäin runsaat ja luovat hintoihin laskupainetta. Hintoja painavat alas myös väistyneet huolet Brasilian kylvöjen etenemisestä.  USDA:n raportin seurauksena Kanadassa rypsifutuuri tippuikin viime viikolla alhaisimmalle tasolle kahteen viikkoon.

soijan ja rapsin futuurit

Analyytikot ovat arvioineet, että sunnuntaina Argentiinassa pidettävillä presidentinvaaleilla voi olla vaikutuksia myös maatalouskaupalle. Ehdokkaat ovat väläytelleet maataloustuotteiden vientiverojen alentamista, sillä tällä hetkellä maan soijan vientivero on 35 prosenttia. Vaalien jälkeen saattaa markkinoille virrata runsaasti argentiinalaista alkuperää olevaa soijaa, sillä maanviljelijät ovat pantanneet myyntejä vaalien jälkeiselle ajalle.

Lue lisää: