UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kotimaan viljasatoarviot tarkentuvat

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 24.11.2015

Satokyselyn vastausten perusteella viljojen 3,88 miljoonan tonnin kokonaissato kotimaassa näyttäisi jäävän viime vuotta pienemmäksi (2014: 4,09 milj. tn).

Satokyselyn tuottama arvio viljojen kokonaissadosta on hieman suurempi kuin Luken viimeisin 3,47 milj. tonnin kokonaissatoennuste elokuulta.

Viljojen viljelyala nousi tänä vuonna vajaan prosentin viime vuodesta, ollen yhteensä 1,12 milj. hehtaaria. Vaikka vehnäala tippuikin viime vuoteen verrattuna vajaat 8 prosenttia, lisääntyi ohran ja rukiin suosio. Ohraa viljeltiin tänä vuonna jopa 18 600 hehtaaria viime vuotta enemmän, ruispinta-ala puolestaan kasvoi vajaalla 8 000 hehtaarilla.

Satokysely kotimaansato

Rukiin keskisatoon huima parannus

Tänä vuonna kauran keskisato on satokyselyn antamien tulosten perusteella noin 170 kg/hehtaari ja ohran vastaavasti 350 kg/hehtaari pienempi kuin viime vuonna.

Rukiin keskisatoon on sen sijaan tullut huomattava parannus; tänä vuonna keskisadon arvioidaan olevan jopa 3 790 kg/hehtaari (2014: 2 900 kg/ha). Samoin arvio rapsin 1 980 kg/hehtaarin keskisadosta on selvästi korkeampi kuin viime vuonna, milloin keskisato asettui tasolle 1 700 kg/hehtaari. 

Vehnäsato jää viime vuotta niukemmaksi

Viljoista ainoastaan rukiin kokonaissato, 120 000 tn, on selvästi viime vuotta korkeampi ja kasvoi jopa 60 prosenttia. Kokonaissatoa kasvattivat selvästi paremmat keskisadot ja suurempi viljelyala. Vastaavasti rypsin ja rapsin 90 000 tonnin kokonaissato nousi viime vuodesta noin 46 prosenttia, kasvun taustalla niin ikään paremmat keskisadot ja vajaan kolmanneksen suuremmat viljelyalat. 

Tänä vuonna kevätvehnän satoarvio on noin 13 prosenttia viime vuotta pienempi, mikä alentaa myös vehnän yhteenlaskettua kokonaissatoa (- 11 %). Viime vuonna vehnää tuotettiinkin satokyselyn tietojen mukaan yli miljoona tonnia. 

Vaikka ohran viljelyala kasvoikin viime vuodesta, on kokonaissato tänä vuonna noin 9 prosenttia viime vuotta laihempi.

satokysely kotimaansato taulukko


Vilja-alan yhteistyöryhmä on teettänyt TNS Gallup Elintarviketiedolla satokyselyn jo yli kymmenen vuoden ajan. Viljelijäkyselyssä kartoitetaan viljasadon määrää ja sadon käyttöaikomuksista, tänä syksynä mukana oli ensimmäistä kertaa kannattavuutta tarkastelevia kysymyksiä. Kyselyn tulokset on estimoitu noin 550 viljelijän haastattelutietojen perusteella.