UUTISIA VILJAKETJUSTA

Huoltovarmuuskeskus myy viljaa

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 8.11.2015

Tarjouskilpailu avataan 9.11.2015 ja saapuneet tarjoukset käsitellään tarjouskilpailun päätyttyä.

Myytävä viljamäärä sisältää vehnää noin 42 000 tn ja ohraa noin 4 000 tn. Myytävästä viljasta on muodostettu kauppaeriä, joista tarjouksia pyydetään. Kauppaeriä koskevat tiedot (esim. sijainti, laatu, määrät) ovat luottamuksellisia.

Tarjouskilpailu avataan 9.11.2015 ja saapuneet tarjoukset käsitellään tarjouskilpailun päätyttyä.

Tarjouskilpailuun osallistumista harkitsevien on toimitettava Huoltovarmuuskeskukseen allekirjoittamansa salassapitositoumus ennen kauppaerätietojen luovuttamista.

Voidakseen osallistua tarjouskilpailuun, on tarjouksen tekijän asetettava ennakkoon Huoltovarmuuskeskukselle vakuus suhteessa tarjottuun viljamäärään. Vakuuden suuruus on 15 euroa/tn. Huoltovarmuuskeskus ilmoittaa tarjouskilpailuun osallistuneille tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Kirjallisen tarjouksen tulee olla toimitettuna Huoltovarmuuskeskukselle 23.11.2015 klo 12 mennessä. Myöhästyneet tai ehtojen vastaiset tarjoukset tulevat hylätyiksi.

Ohjeet ja ehdot tarjouskilpailuun osallistumiselle ovat nähtävissä Huoltovarmuuskeskuksen kotisivuilla www.huoltovarmuus.fi.

Tekstin lähde