UUTISIA VILJAKETJUSTA

Ensimmäisiä EU:n kylvöennusteita annettu

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 20.11.2015

Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains kertoo maissin tuotannon jäävän merkittävästi viime markkinointikautta alhaisemmalle tasolle.

Maissin tuotantoennustetta laskettiin jälleen marraskuussa tasolle 57,3 milj. tonnia, kun taas kaudella 2014/15 maissia tuotettiin kokonaisuudessaan 75,9 milj. tonnia. EU:n maissitase näyttää tällä hetkellä kuitenkin tasapainoiselta kolmansista maista suuntautuvan tuonnin ansiosta.

Maissin tuotantoennusteen alentuessa, on kaikkien viljojen kokonaistuotannon ennustetta kuitenkin nostettu. Tämän hetkisen arvion mukaan tuotanto asettuisi tasolle 308 milj. tonnia, kun taas viime markkinointikaudella 2014/15 viljoja tuotettiin yhteensä 327,5 milj. tonnia. Samalla nostettiin myös vehnän tuotantoennustetta 149,8 milj. tonniin, mikä on lievästi enemmän kuin kauden 2014/15 kokonaistuotanto 149,1 milj. tonnia. Ohran tuotantoennuste pysyy muuttumattomana 60,5 milj. tonnissa, mikä on käytännössä samalla tasolla kuin viime kaudellakin (60,4 milj. tn).

Analyytikot ennustavat marraskuussa vehnän kysyntään laskua sekä rehu- että elintarvikekäytön osalta. Rehuvehnän kysynnän hiipuminen raivaa tilaa maissin ja ohran rehukäytön kysynnän lisääntymiselle. Vehnän kysyntäennusteen laskiessa ja tuotantoennusteiden noustessa alkaa EU:n vehnätase näyttää raskaalta, minkä arvellaan luovan vehnälle myös lisää hintapainetta.

Analyytikkojen arvioiden mukaan EU:n vehnällä on edelleen jatkuvaa hintapainetta, sillä vastassa on kovaa kilpailua Mustanmeren alueelta.  Tällä hetkellä esimerkiksi Aasiaan suuntaava rehuvehnä on lähtöisin Ukrainasta, missä hintataso on ollut viime aikoina houkuttelevampi. Analyytikkojen mukaan EU:n vehnän hinnat luultavasti jatkavat laskuaan, ellei hintataso lähde nousuun Mustanmeren alueella. Näyttäisi kuitenkin siltä, että Ukrainan syyskylvöjä uhannut kuivuus alkaa olla mennyt huoli ja saattaa johtaa hintojen heikentymiseen myös Venäjän ja Ukrainan alueella.

vehnän ohran ja maissin FOB

Analyytikkofirma antoi marraskuussa myös ensimmäiset kylvöalaennusteet kaudelle 2016/17, kun vallitsevat olosuhteet ovat suurelta osin olleet suotuisia syysviljojen kylvöille. Tulevalla kaudella ennusteen mukaan kylvämättä jäävä ala hieman pienenisi tästä vuodesta parempien kylvöolosuhteiden ansiosta.  EU:n vehnäalaan povataan prosentin pudotusta, jolloin yhteenlaskettu ala olisi 23,9 milj. hehtaaria. Kylvöala pysyttelee edelleen korkealla, sillä vehnän kylvöolosuhteiden arvioidaan olevan paremmat kuin rapsin, vaikka vehnän kilpailukyky onkin heikompi tällä hetkellä. Ohran kylvöalaan ennustetaan 2 prosentin nousua, jolloin yhteenlaskettu ala EU:ssa olisi 12,4 milj. hehtaaria. Ohran tuotantoon kannustaa etenkin hyvät viljelytulokset tänä vuonna. Maissin ala ennustetaan pysyttelevän muuttumattomana 9,3 milj. hehtaarissa, alle viiden vuoden keskiarvon (9,5 milj. hehtaaria).