UUTISIA VILJAKETJUSTA

EU:ssa tuotetaan viljaa viime vuotta vähemmän

Katri Popov (katri.popov a vyr.fi), 21.10.2015

Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains nosti lokakuussa arviotaan EU:n kaikkien viljojen kokonaistuotannosta tasolle 307,6 milj. tonnia.

Samalla nostettiin myös vehnän tuotantoennuste uusiin ennätyslukemiin, 149,5 milj. tonniin. Ohran (+0,2 milj. tn) ja maissin (+0,2 milj. tn) tuotantoennusteita korjattiin tässä kuussa hieman ylöspäin.

Komission tuoreimman arvion mukaan kaikkien viljojen tuotanto asettuu EU:ssa tällä kaudella tasolle 301,9 milj. tonnia, mikä on noin 8,3 prosenttia vähemmän kuin viljan kokonaistuotanto kaudella 2014/15. Viiden vuoden keskiarvoon verrattuna kauden ennuste on kuitenkin noin 3,8 prosenttia korkeampi. Komission arvion mukaan vehnän kokonaistuotanto on 144,6 milj. tonnia eli noin 2,8 prosenttia vähemmän kuin viime kaudella. Viiden vuoden keskiarvoon verrattuna vehnän tuotantoennuste on kuitenkin noin 10,6 prosenttia korkeampi.

Arvioita EU viljasadosta

Komission mukaan runsaat viljasadot ja suhteellisen halvat viljan hinnat saattavat johtaa siihen, että kaudella 2015/16 EU:n viljanvienti tulee olemaan vähäisemmäksi kuin viime kaudella. Kysyntää on perinteisissä kohdemaissa vähemmän, sillä maiden omat viljasadot ovat tänä vuonna olleet hyviä.

EU:n viennin ennustetaankin asettuvat kaudella 2015/16 tasolle 41,5 milj. tonnia, mikä olisi noin 20 prosenttia kautta 2014/15 vähemmän. Laskusta huolimatta vientiennuste on kuitenkin 13 prosenttia korkeampi kuin viiden vuoden keskiarvo.

Kylvöalojen ennustetaan pysyvän lähes ennallaan

Analyytikkofirma Strategie Grains julkaisi lokakuussa myös ensimmäiset ennusteensa tulevista kylvöaloista, mutta arviot ovat tässä vaiheessa vielä hyvin alustavia ja voivat muuttua mm. sääolosuhteiden seurauksesta. Vehnän ja ohran syyskylvöt ovat parhaillaan käynnissä Euroopassa ja tällä hetkellä säät ovat olleet pääsääntöisesti suotuisia.  Joissakin Itä-Euroopan maissa rankat sateet ovat häirinneet kylvöjä, kun taas Ukrainassa kuivuus on vaikeuttanut töiden etenemistä.

Viljojen tuotantoalan uskotaan kasvavan viime vuodesta vain hieman (0,2 milj. ha) ollen yhteensä 57,4 milj. hehtaaria. Kesantoa uskotaan jäävän hieman viime vuotta vähemmän, yhteensä 5,2 milj. hehtaaria. Vehnän kylvöalan arvioidaan hieman laskevan, ohraa sen sijaan arvioidaan kylvettävän muutaman prosentin verran viime vuotta enemmän. Rehumaissin kylvöalan arvioidaan tässä vaiheessa pysyvän entisellään ja öljykasvien alan ennustetaan kasvavan vain vähän (0,1 milj. ha). Suurin osa öljykasvien pinta-alan kasvusta arvioidaan johtuvan lisääntyvästä soijan tuotannosta.

Vehnän varastoihin ennustetaan kasvua

EU:ssa viljanhinnat ovat olleet varsin eläväisiä viime kuukausina ja etenkin ennusteet erilaisista sääilmiöistä ovat näkyneet hinnoissa hyvin. Kesäkuussa vehnän keskihinta Ranskassa (dlvd Rouen) oli 175 euroa/tn, kun taas viime vuonna samaan aikaan hintataso oli 188 euroa/tn. Heinäkuussa hinta nousi tasolle 198 euroa/tn uhkaavan helleaaltouutisten seurauksena. Helleaallon vaikutukset vehnällä jäivät kuitenkin odotettua pienemmiksi ja hinta lähti laskuun. Syyskuun puolivälin pohjan (159 euroa/tn) jälkeen hinnat lähtivät uudelleen nousuun ja lokakuun 16. päivänä leipävehnän hinta (dlvd Rouen) oli 171,59 euroa/tonni.

leipävehnän hintakehitys rouenissa

Analyytikot ennustavat lokakuussa vehnän varastojen olevan kauden päättyessä 18,4 milj. tonnia, mikä merkitsisi 7,1 milj. tonnin ylijäämää. Ennustetta on korotettu syyskuisesta 2 milj. tonnia, sillä kotieläinsektorin kysynnän on arvioitu laskevan ja viennin hidastuvan, kun taas tuonnin ja tuotannon arvioidaan kasvavan.  EU:n vehnän viennin uskotaan tyrehtyvän jopa 6 milj. tonnia verrattuna viime vuoteen.

Rehuohran hinnat nousivat

Myös rehuohran hinnat ovat olleet laskussa heinäkuun alusta alkaen, sen jälkeen kun noteeraus oli huipussaan Ranskassa (dlvd Rouen) 185 euroa/tn ja Saksassa (dvld Hampuri) 179 euroa/tn. Alimillaan hinnat käväisivät syyskuussa, kun hinta Ranskassa (dlvd Rouen) oli 151,86 euroa/tn ja Saksassa (dlvd Hampuri) 155 euroa/tn. Syyskuun pohjakosketuksen jälkeen hinnat lähtivät nousuun ja lokakuun puolessa välissä rehuohran noteeraus oli Ranskassa (dlvd Rouen) 162,79 euroa/tonni ja Saksassa (dlvd Hampuri) 160 euroa/tn.

EU fob hinnat

Analyytikkojen mukaan rehuohran hintoja voi painaa alaspäin vahva kilpailu vientimaiden kesken ja runsas maailmanlaajuinen tuotanto.  Ohran vientimaista tällä hetkellä etenkin Romania vaikuttaisi olevan hyvin kilpailukykyinen ja sen viennin kolmansiin maihin onkin ennustettu nousevan. Romanian ohrataseessa on tällä hetkellä pientä laskennallista alijäämää, sen sijaan perinteisissä suurilla viejämailla Ranskalla ja Saksalla ohratase näyttäisi olevan vahvasti ylijäämäinen.