Uusi esite

Rapsi.fi-projektin yhteydessä on koottu kokemuksia ja yksittäisiä havaintoja suomalaisesta rypsin ja rapsin viljelystä uuteen esitteeseen!

Lue lisää:  Ratkaisuja rypsin ja rapsin viljelyn haasteisiin (pdf)

Läs mera: Rybs- och rapsodlingens utmaningar och hur de kan lösas (pdf)

Uutisia

(27.08.) Viime ja tällä viikolla jatkunut matalapaine ja paikoin runsaat sateet ovat häirinneet puintien jatkamista. VYR asiantuntijaraatilaiset kertovat, että puinteja on jatkettu sadekuurojen välissä, jos se vain on ollut mahdollista. Sään pikaista poutaantumista toivotaan, jotta vältytään laatutappioilta.
(25.08.) EU:n maa­ta­lous­po­li­tiik­ka uu­dis­tuu vuon­na 2015. Ny­kyi­siin suo­rien tu­kien jär­jes­tel­miin tu­lee muu­tok­sia ja uu­si­na tuki­jär­jes­tel­mi­nä ote­taan käyt­töön viherryttämistuki ja nuor­ten vil­je­li­jöi­den tuki. Myös uusi Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­ma 2014–2020 käyn­nis­tyyn vuo­den 2015 alus­sa. Lue lisää maataloustukien muutoksista MMM:n uudesta esitteestä.
(25.08.) Maatilojen koon kasvaessa myös etäisyydet tilakeskuksen ja pellon välillä ovat pidentyneet, selviää MTT:n tuoreesta raportista. Voimakkainta muutos on ollut kotieläintiloilla. Uusia peltoja raivataan nyt keskimäärin kolmen kilometrin päähän tilakeskukselta.