Viljelytietoa

Huoneentauluja, tilastoja ja turvallisuusseurantaa

Turvallisuusseuranta

VYR:n turvallisuustyöryhmä on yhteistyössä Luken, Eviran ja ProAgrian kanssa toteuttanut säännöllistä viljojen hometoksiiniseurantaa Suomessa vuodesta 1999 alkaen.

Seurantaa varten on kehitetty järjestelmä viljanäytteiden keräykseen, analysointiin, tulosten tarkasteluun sekä riskin arviointiin viljelyn taustatietoja vasten koskien kattavasti koko Suomen viljantuotantoaluetta. Näytteet ja viljelyn taustatiedot kerätään Eviran viljan laadunseurannan aineistosta.

Analyysit tehdään Luken  Kasvintuotannon tutkimuksen laboratoriossa akkreditoiduilla kromatografisilla menetelmillä. Tavoitteena on edelleen kehittää punahomeiden hallintaa viljaketjussa. Seurannan tuloksista raportoidaan mm. VYR:n nettisivuilla. 

VYR laati tammikuussa 2015 yhteenvedon turvallisuusseurannasta, sen tuloksista ja kehityskohteista. 

Viljelyteknisiä ohjeita punahomeiden hallintaan: Huoneentaulut

Tuoreimmat tiedotteet

28.2.2017 Vastaa VYRin DON-kyselyyn
10.3.2017 Huomio kylvösiemenen terveyteen
4.10.2016 - Hometoksiineja viljassa normaalia enemmän
1.9.2016 - Punahomeen toksiiniriskiä voi pienentää vielä sadonkorjuuvaiheessa 
17.8.2016 - Punahomeen oireita viljassa
30.6.2016 - Viljan punahomeet leviävät kosteissa ja rehevissä kasvustoissa
29.4.2016 - Huomio kylvösiemeneen ja viljelykiertoon punahomeriskin pienentämiseksi