Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat -ohjeisto

Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat -ohjeisto on laadittu vastaamaan markkinoiden ja lainsäädännön asettamiin raaka-aineiden teknisiin ja hygieenisiin laatuvaatimuksiin.

Ohjeiston on laatinut Vilja-alan yhteistyöryhmän jäsenistöstä koostuva työryhmä, jossa koko viljaketju on laajasti edustettuna. Työryhmän puolesta oppaan kirjoitustyöstä on vastannut Sari Peltonen ProAgria Keskusten liitosta. 

Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat -ohjeistossa tuodaan esiin hyviä suomalaisia käytäntöjä, joilla varmistetaan sadon puhtaus, hyvä tekninen ja hygieeninen laatu sekä jäljitettävyys. Ohjeisto toimii perusmuistilistana laadukkaan raaka-aineen tuottamisessa. Ohjeistoa hyödynnetään myös teollisuuden ja kaupan sopimustoiminnassa. 

Goda produktions- och lagringsmetoder för åkergrödor
1.5 Mt, päivitetty 16.11.2016
Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat
1.4 Mt, päivitetty 28.9.2016