Raportit

Viljelijäkyselyitä ja muita raportteja

Raportit

Kansallinen viljastrategia 

Ensimmäinen kansallinen viljastrategia (2006-2012) laadittiin vuonna 2006 VYR:n ja sektorin toimijoiden toimesta. Tämän viljastrategian toteutumista on seurattu vuosittaisin seurantaraportein.

Strategiatyö sai jatkoa, kun vuoden 2012 aikana laadittiin VYR:n toimesta uusi kansallinen viljastrategia vuosille 2012-2020. Kansallinen viljastrategia luo laajan katsaukseen kotimaisen vilja- ja öljykasvisektorin nykytilaan ja toimintaympäristöön sekä sen tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Lisäksi strategian johtopäätöksiin on koottu tavoitteita, toimenpiteitä ja kannanottoja, jotka VYR:n piirissä on katsottu tarpeellisiksi toteuttaa tulevina vuosina.

Viljelijäkyselyt

VYR on tilannut TNS Gallup Elintarviketiedolta viljelijäkyselyitä kylvöaikomuksista keväällä ja sadon määrästä ja käyttöaikomuksista syksyllä.

Muut raportit ja selvitykset

VYR:n tilaamat selvitykset Baltian maiden viljantuotannosta sekä keväällä 2014 julkaistun kuvauksen viljojen ja öljykasvien tuotannosta Suomessa. Tämä kuvaus on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.